Huisartsenzorg is gewijzigd!

Huisartsen in Elburg en omgeving gaan over op het leveren van alleen medisch noodzakelijke zorg. Dat betekent dat alle bezoeken aan de huisartsenpraktijk die niet dringend zijn, worden uitgesteld. Bovendien wijzen de huisartsengroepen één praktijk aan die zich bezig gaat houden met luchtwegklachten, die mogelijk kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus. De locatie van dit spreekuur hoort u via de assistente van uw eigen huisarts.  

Alleen noodzakelijke zorg

Huisartsen zien alleen nog patiënten die medisch noodzakelijke zorg nodig hebben. Dit sluit aan op het landelijk voorschrift dat iedereen zoveel mogelijk thuisblijft om verdere verspreiding te voorkomen. Dit betekent dat mensen die bellen uitgebreid worden bevraagd om uit te zoeken of een bezoek aan de huisarts noodzakelijk is. In veel gevallen kan een bezoek uitgesteld worden of kan de doktersassistent of de huisarts een patiënt telefonisch van advies voorzien. Alle controles bij chronische ziekten, zoals bijvoorbeeld diabetes of hart- en vaatziekten, worden uitgesteld of telefonisch behandeld.  

Eerst bellen

Het is belangrijk dat patiënten hun huisarts eerst bellen en er niet zonder afspraak naar toe gaan. Huisartsenpraktijken zijn gesloten voor patiënten zonder afspraak. Deze maatregel is genomen om zoveel mogelijk besmetting te voorkomen.  
Bij algemene vragen over Corona kunt u kijken op de website www.thuisarts.nl of www.rivm.nl Ook kunt u bellen met het algemene informatienummer: 0800 1351. 

Speciale spreekuren  

Patiënten met luchtwegklachten krijgen een afspraak op een speciaal spreekuur. De assistente van de huisartsenpraktijk vertelt u waar en wanneer u zich kunt melden. Op die manier kunnen patiënten met een mogelijke coronabesmetting gescheiden blijven van andere patiënten. Mensen met andere medisch dringende klachten krijgen, na telefonisch contact, natuurlijk de huisartsenzorg die ze nodig hebben.