Liveblog Coronavirus

Hier wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus in de gemeente Elburg.

Bekijk het totaal overzicht van alle artikelen.

Update 6 juli, 11.49 uur

Rapportage Panelonderzoek Corona GGD NOG (peiling 3)

Coronapeiling 3: onderzoek naar de impact van de uitbraak van het coronavirus op het welzijn van inwoners van de regio Noord- en Oost-Gelderland (Peiling 3, 16-23 juni 2020).
Bekijk de resultaten.

Update 1 juli, 15.25 uur

Vanaf 1 juli meer ruimte, mét regels

Vanaf 1 juli gelden nieuwe regels in het kader van de Coronacrisis. Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. Als iedereen zich aan de regels houdt, zorgen we er samen voor dat we meer vrijheid krijgen door elkaar de ruimte geven. Met elkaar kunnen we zo corona onder controle houden. Vrijwel alle bedrijven, waaronder sportscholen zijn per 1 juli weer open. Uitzonderingen zijn dansvoorzieningen in discotheken. 1,5 meter afstand blijft de norm. 
Lees verder

Update 24 juni, 20.00 uur

Per 1 juli: 1,5 meter blijft norm

Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.
Lees verder

Update 15 juni, 21.40 uur

Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers, die eind mei afliep, wordt met vier maanden verlengd tot 1 oktober 2020 (Tozo 2).
Lees verder

Update 15 juni, 08.50

Nieuwe Noodverordening VNOG 15 juni 

Hier vindt u de nieuwe noodverordening VNOG per 15 juni. Deze noodverordening is gebaseerd op de versoepelde maatregelen die gelden per 15 juni. Met het vaststellen van deze nieuwe noodverordening komt de vorige te vervallen.
Lees verder

Update 3 juni, 20.24

Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis

De zomer van 2020 wordt vanwege het coronavirus anders dan we gewend zijn. Met vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Voor wie toch gaat, luidt het advies van het kabinet: bereid u goed voor en informeer uzelf.
Lees verder

Update 2 juni, 08.38

0800-1202, landelijk nummer voor testafspraak coronavirus

Vanaf 1 juni 08.00 uur kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, bellen naar het nummer 0800-1202 om een afspraak te maken voor een test bij de GGD. Het nummer is gratis en zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur. Voor het afnemen van de testen hebben GGD’en ruim 80 teststraten door het hele land ingericht.
Lees verder

Update 29 mei, 20.37

Nieuwe noodverordening VNOG per 1 juni

De meeste restaurants, cafés, culturele instellingen en musea mogen weer open

Vanaf 1 juni kunnen de meeste restaurants, cafés, culturele instellingen en musea weer open. Om binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) de nieuwe maatregelen te vertalen naar officiële regelgeving heeft de voorzitter van de VNOG, Ton Heerts, op vrijdag 29 mei de nieuwe Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland vastgesteld. In deze noodverordening is onder meer geregeld hoe zij weer open mogen.
Lees verder

Update 29 mei, 08.35

Persmoment 27 mei: actuele routekaart coronamaatregelen

De planning voor de versoepelingen van de coronamaatregelen in Nederland, blijft op hoofdlijnen van kracht. Dat heeft het kabinet woensdag 27 mei 2020 besloten. Minister-president Rutte lichtte de uitkomsten van het overleg na afloop toe tijdens een persmoment.
Lees verder

Update 20 mei, 08.50 uur

Corona-aanpak: de volgende stap

Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.
Lees verder

Update 20 mei, 08.40 uur

Persconferentie corona 19 mei: de volgende stap

Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.
Lees verder

Update 11 mei, 10.40 uur

Versoepeling van een aantal coronamaatregelen per 11 mei: nieuwe noodverordening VNOG

Vanaf maandag 11 mei worden een aantal coronamaatregelen versoepeld. Onder voorwaarden en stap voor stap wordt zoveel als mogelijk de samenleving opgestart. Om binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) de nieuwe maatregelen te kunnen handhaven heeft de voorzitter van de VNOG, Ton Heerts, op vrijdag 8 mei de nieuwe Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland vastgesteld.
Lees verder

Update 7 mei, 10.30 uur

Factsheet Coronamaatregelen

Bekijk hier de factsheet met de nieuwe coronamaatregelen.

Update 6 mei, 19.53 uur

Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit.
Lees verder

Update 6 mei, 19.45 uur

Nederlandse maatregelen tegen het coronavirus

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Inmiddels zijn er door de naleving van de maatregelen sinds maart goede resultaten bereikt, de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien. De eerste uitbraakfase van het virus ligt daarmee achter ons. Nu komt er stap voor stap meer ruimte in de anderhalvemetersamenleving. Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal, met weinig druk op de openbare ruimte. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. Het versoepelen van maatregelen is alleen mogelijk als de ontwikkeling van het virus dit toelaat. Als het echt nodig is, dan kan een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.
Lees verder

Update 29 april, 15.10 uur

Nieuwe noodverordening VNOG

We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken en afstand houden zijn verlengd tot 19 mei. Wel is er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. De maatregelen zijn verwerkt in een nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). De Noodverordening en het Wijzigingsbesluit van 26 maart 2020 vervallen hiermee.
Lees verder

Update 29 april, 09.20 uur

‘Hulplijn’ beantwoordt Coronavragen van jongeren

Waarom is die 1,5 meter zo belangrijk? Zijn voorwerpen eigenlijk ook besmettelijk? En kun je besmetting voorkomen door langer te douchen? Sjaak de Gouw, landelijk portefeuillehouder voor infectieziektebestrijding bij de GGD, gaat komende weken allerlei vragen beantwoorden over het coronavirus. De ‘hulplijn’ is een initiatief van de campagne #slimmerchillen.
Lees verder

Update 29 april, 09.00 uur

GGD start ouderchat

Heb je vragen over opvoeden, opgroeien of gezondheid en is je kind tussen 4 -18 jaar oud? Stel je vraag eenvoudig en anoniem via de GGD ouderchat.
Lees verder

Update 28 april, 11.45 uur

GGD onderzoekt hoe het met mensen gaat tijdens de coronacrisis

Corona treft ons allemaal! De boodschap ‘hou vol’ is nog steeds van kracht. Maar lukt ons dit wel? En hoe ervaren we de maatregelen om het virus tegen te gaan? Daarover gaat het tweede onderzoek van GGD dat van 23 tot en met 3 mei plaatsvindt.
Lees verder

Update 22 april, 08.00 uur

Maatregelen Corona verlengd

We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren - worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren.

Sportverenigingen
Voor de buitensport-verenigingen is er vanaf 29 april weer een en ander mogelijk. We zijn actief in overleg met alle sportverenigingen wat er in onze gemeente mogelijk is.

Scholen/noodlocaties
De scholen zijn op dit moment aan het kijken hoe zij de lessen willen vormgeven na de meivakantie. Noodopvang blijft doorlopen tijdens de mei-vakantie en er wordt nu gewerkt aan een plan voor opvang voor ouders in cruciale beroepen vanaf 11 mei.

Lees verder

Update 16 april, 16.00 uur

Provincie stimuleert sociale initiatieven in coronatijd

Wie een goed idee heeft om juist in deze tijd mensen bij elkaar te brengen, kan daarvoor subsidie aanvragen bij de provincie.
Lees verder

Update 7 april, 13.30 uur

Regio Zwolle Brigade helpt ondernemers uit Corona-crisis

Ondernemers in Regio Zwolle krijgen gratis hulp om hun bedrijven gezond door de coronacrisis te loodsen. De steun is gebundeld in de ‘Regio Zwolle Brigade’ en bestaat uit: voorlichting over hulpvoorzieningen, meldpunt onder- en overbezetting en hulp op maat van businessexperts.
Lees verder

Update 2 april, 11.00 uur

Gemeentelijke richtlijnen huwelijksplechtigheden

De richtlijnen huwelijken gemeente elburg in periode tot 28 april 2020 zijn aangepast. 
Lees verder

Update 31 maart, 19.30 uur

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. 

Lees meer...

Update 30 maart, 15.35 uur

Indienen aanvraag Tozo door zelfstandig ondernemers

Door alle maatregelen tegen het coronavirus staat het inkomen en het voortbestaan van de onderneming van veel ondernemers en zzp’ers onder druk. Is dat bij u ook het geval? Dan kunt u vanaf vandaag bij de gemeente Elburg een aanvraag indienen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Lees meer

Update 30 maart, 15.30 uur

Ondersteuning vanuit de provincie

De provincie ondersteund maatschappelijke initiatieven. In deze tijden van crisis ontstaan veel mooie initiatieven. De saamhorigheid in Gelderland is groot en tegelijkertijd is de leefbaarheid in deze tijd kwetsbaar. Vanuit het programma leefbaarheid heeft de provincie middelen beschikbaar om initiatieven vanuit de Gelderse maatschappij te ondersteunen.
Lees verder

Update 30 maart, 9.14 uur

Omgaan met mensen met dementie tijdens corona

De uitbraak van corona heeft een enorme invloed op onze samenleving. Je naaste met dementie kan zich onveilig voelen en vereenzamen, thuis of in het verpleeghuis. In dit artikel geven we advies en tips over hoe je daarmee om kunt gaan. We wensen iedereen veel sterkte in deze tijd.
Lees verder

Update 29 maart, 11.40 uur

Comensatieregeling verruimt

Op 28 maart is de compensatieregeling verruimd voor ondernemers in de non-food sector, zoals winkeliers.

Update 26 maart, 20.00 uur

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland komt met nieuwe noodverordening

Vanaf donderdag 26 maart 2020 19.00 uur geldt een nieuwe noodverordening voor gemeenten in de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid, heeft het kabinet maandagavond 23 maart jl. landelijke maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Om binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland deze maatregelen te kunnen handhaven, heeft de voorzitter van de VNOG, Ton Heerts, deze nieuwe noodverordening vastgesteld. Lees verder

Update 26 maart, 10.53 uur

Initiatief: ondernemers helpen ondernemers in Elburg en Nunspeet

Ondernemers worden hard getroffen door de maatregelen en onzekerheden als gevolg van het corona-virus. Een groep van zeven enthousiaste ondernemers uit Elburg en Nunspeet is daarom gestart met een initiatief om lokale ondernemers te helpen om de corona-crisis heelhuids door te komen.
Lees verder

Update 26 maart, 10.08 uur

Eén tegen eenzaamheid

Wilt u meer weten over wat u zelf kunt doen tegen eenzaamheid, welke goede initiatieven er zijn om eenzaamheid tegen te gaan, wat er op lokaal en landelijk niveau gebeurt? Kijk dan op de website Eén tegen eenzaamheid.

Update 23 maart, 09.00 uur

Nadere uitleg van de aangescherpte maatregelen 23 maart 

Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het Corona-virus gericht op evenementen en samenkomsten. Deze maatregelen zijn tijdens de persconferentie op maandag 23 maart op grote lijnen naar buiten gebracht. Hierna heeft verdere consultatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot nadere uitwerking en precisering.
Lees meer...

Update 23 maart, 19.55 uur

Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder conole te krijgen

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.
Lees meer....

Update 20 maart, 14.45 uur

Huisartsenzorg is gewijzigd! 

Huisartsen in Elburg en omgeving gaan over op het leveren van alleen medisch noodzakelijke zorg. Dat betekent dat alle bezoeken aan de huisartsenpraktijk die niet dringend zijn, worden uitgesteld. Bovendien wijzen de huisartsengroepen één praktijk aan die zich bezig gaat houden met luchtwegklachten, die mogelijk kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus. De locatie van dit spreekuur hoort u via de assistente van uw eigen huisarts.  

Lees meer...

Update 19 maart, 16.05 uur

Persbericht Stand van zaken rond Coronavirus

De Rijksoverheid heeft de laatste dagen maatregelen opgelegd om het Corona virus zo goed mogelijk te bestrijden. De gevolgen hiervan komen steeds beter in beeld. Graag laten we u weten wat wij binnen gemeente Elburg gedaan hebben om hier uitvoering aan te geven.
Lees verder

Update 19 maart, 15.04 uur

Betalingsproblemen door coronavirus? Betalingsregeling mogelijk voor inwoners, ondernemers inclusief zzp’ers.

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers en inwoners te verzachten, neemt de gemeente Elburg maatregelen. Bent u inwoner, ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u de gemeente Elburg vragen om een betalingsregeling.
Lees verder

Update 19 maart, 13.07 uur

Animaties en begrijpelijke taal rondom het coronavirus

Stichting lezen en schrijven heeft een filmpje gemaakt met animaties en begrijpelijke taal rondom het coronavirus.
Klik hier om het filmpje te bekijken

Update 19 maart 2020, 12.45 uur

Commissievergaderingen van de raad vervallen

De commissievergaderingen van de raad van 30 maart en 1 april gaan vanwege het coronavirus niet door.

Update 18 maart 2020, 10.00 uur

Sociaal Trefpunt en CJG Elburg blijven bereikbaar voor allerlei vragen!

Ondanks dat de fysieke toegang van het Sociaal en Financieel Trefpunt en het CJG Elburg voorlopig zijn gesloten, blijven zij digitaal en telefonisch bereikbaar voor de inwoner van gemeente Elburg.
Lees verder

Update 18 maart 2020, 09.30 uur

18 april activiteiten rondom Bevrijdingsdag afgelast of verzet

Alle activiteiten die op 18 april in het kader van Bevrijdingsdag in de gemeente Elburg zouden worden gehouden zijn afgelast of worden verzet.
Lees verder

Update 18 maart 2020, 10.15 uur 

Noodopvang kinderen

Nu de scholen gesloten zijn, en ouders in cruciale beroepen worden gevraagd te blijven werken, wordt er een noodopvang geregeld voor kinderen.
Lees verder

Update 18 maart 2020, 16.00 uur 

Afspraak maken alleen indien noodzakelijk!

Wij vragen u om uw bezoek aan het gemeentehuis zoveel als mogelijk uit te stellen en uw afspraak op een later moment in te plannen. 
Onze dienstverlening gaat gewoon door. We blijven telefonisch bereikbaar en veel zaken kunt u het beste digitaal regelen via www.elburg.nl. Maak dus alleen een afspraak bij onze balies als dit echt nodig is.

Update 17 maart 2020, 13.30 uur

Inleveren KCA niet mogelijk

Vanwege het coronavirus is het niet mogelijk om Klein Chemisch Afval (KCA) in te leveren op de gemeentewerf. De gemeentewerf is tot nader bericht gesloten, dit betekent dat ook het KCA depot gesloten is.
Lees verder

Update 17 maart 2020, 08.30 uur

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland komt met nieuwe noodverordening

De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Ton Heerts, heeft op maandag 16 maart een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020 maakt het mogelijk om binnen de veiligheidsregio de maatregelen van het kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, te kunnen handhaven.
Lees verder

Update 16 maart 2020, 14.00 uur

Bericht burgemeester laatste stand van zaken Coronavirus

Opnieuw heeft ons kabinet forse maatregelen moeten nemen om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan en er voor te zorgen dat onze ziekenhuizen kunnen blijven functioneren.
Lees verder

Update 16 maart 2020, 16.30 uur

Informatie over het Coronavirus voor ondernemers

Het Coronavirus COVID-19 houdt Nederland en de rest van de wereld behoorlijk in zijn greep. Er zijn veel vragen over het virus, ook van werkgevers en ondernemers. Daarom een overzicht van websites met de meest actuele informatie.
Lees verder

Update 14 maart 2020, 13.00 uur

Bericht burgemeester laatste stand van zaken Coronavirus

Onze Rijksoverheid heeft stevige maatregelen aangekondigd om de verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.
Lees verder

Update 13 maart 2020, 10.15 uur 

Expositie gemeentehuis gesloten

De expositie amateurkunstschilders Noord West Veluwe in het gemeentehuis is niet meer te bezichtigen. Dit in verband met de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

Update 13 maart 2020, 09.30 uur

Groepsvaccinatieprogramma 4- tot 18-jarigen uitgesteld tot najaar 2020

Vanaf 16 maart 2020 onderbreekt GGD Noord- en Oost-Gelderland het Rijksvaccinatieprogramma voor alle 4- tot 18-jarigen in de 21 gemeenten in de regio.
Lees verder

Update 13 maart 2020, 09.05 uur

Actuele informatie, vragen en antwoorden RIVM

Kijk op de website van het RIVM voor actuele informatie, vragen en antwoorden.

Update 13 maart 2020, 09.00 uur

Maatregelen Coronavirus

De minister van Volksgezondheid en Sport heeft maatregelen ingesteld om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het betreft maatregelen die effect hebben op iedereen.
Lees verder