Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Door alle maatregelen tegen het coronavirus staat het inkomen en het voortbestaan van de onderneming van veel ondernemers en zzp’ers onder druk. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 4) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers is met nogmaals drie maanden verlengd tot 1 oktober 2021 (Tozo 5). Per de 1e van de maand waarin u de aanvraag indient, kan de Tozo worden toegekend (juli 2021). Per 1 augustus 2021 is het mogelijk om met 1 maand terugwerkende kracht tozo 5 aan te vragen. Dus als u in augustus een aanvraag indient, kunt u ook Tozo 5 over juli aanvragen

Net als de Tozo 1, Tozo 2, Tozo 3 en Tozo 4 kent de ‘Tozo 5’ versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen, waarop de regeling gebaseerd is:

  • Er geldt geen vermogenstoets;
  • Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming;
  • De kostendelersnorm wordt niet toegepast.
  • De uitkering levensonderhoud hoeft u niet terug te betalen (tenzij misbruik). 
  • De lening voor bedrijfskapitaal dient u wel terug te betalen. De rente bedraagt 2%. Vanaf januari 2022 dient u af te lossen.

Voor Tozo 5 geldt, net als bij Tozo 2, Tozo 3 en Tozo 4 een partnerinkomenstoets bij de uitkering levensonderhoud. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Dus als het inkomen van u en uw partner samen opgeteld hoger is dan het sociaal minimum, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 5 uitkering levensonderhoud. Het sociaal minimum is voor partners samen € 1.541,-- per maand. Voor een alleenstaande is het sociaal minimum € 1.078,70.

De uitkering levensonderhoud Tozo 5 kan alleen worden toegekend over maximaal 3 maanden: juli 2021 t/m september 2021. Een Tozo 4 uitkering wordt niet automatisch verlengd en u dient dus opnieuw een aanvraag voor Tozo 5 in te dienen. Als u een Tozo 4 uitkering had, wordt u door een verkort aanvraagformulier geleid.

Als u door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kunt u ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet.
Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1, Tozo 2, Tozo 3, Tozo 4 en Tozo 5 gezamenlijk, van € 10.157. Deze lening dient u terug te betalen. Als u surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of verkregen kunt u geen beroep doen op een lening. 

Heeft u de checklist van de Rijksoverheid over de Tozo al doorlopen? Als u voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u een aanvraag indienen voor de Tozo. 

Bekijk hier of u in aanmerking komt voor Tozo 

Aanvraag Tozo (5)

Aanvragen/verlengen

Heeft u in 2021 Tozo 4 ontvangen en wilt u ook Tozo 5 of (aanvullend) bedrijfskrediet aanvragen? Dat kan via een verkort formulier. U wordt langs minder vragen geleid in het formulier, omdat wij al gegevens van u hebben vanuit uw Tozo 4 aanvraag.

Meer informatie over de Tozo vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Voor zelfstandige ondernemers is nu een digitale folder beschikbaar: Alles wat u moet weten over de Tozo (pdf).