Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

Door alle maatregelen tegen het coronavirus staat het inkomen en het voortbestaan van de onderneming van veel ondernemers en zzp’ers onder druk. Tot 1 juni 2020 is daarom de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) regeling van kracht. Binnen deze regeling zijn er 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

  • De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden een uitkering van maximaal € 1.500 netto. U hoeft dit niet terug te betalen. U kunt een aanvraag Tozo indienen voor 3 aaneengesloten maanden in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020. De laatste dag waarop u een aanvraag kunt indienen is 31 mei 2020.

  • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. Deze lening moet u wel terugbetalen.     

Heeft u de checklist van de Rijksoverheid over de Tozo al doorlopen? Als u voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u een aanvraag indienen voor de Tozo. 

Bekijk hier of u in aanmerking komt voor Tozo 

Aanvraag Tozo