Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Door alle maatregelen tegen het coronavirus staat het inkomen en het voortbestaan van de onderneming van veel ondernemers en zzp’ers onder druk. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers, die eind mei afliep, wordt met vier maanden verlengd tot 1 oktober 2020 (Tozo 2).

Net als de Tozo 1 kent de ‘Tozo 2’ versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen, waarop de regeling gebaseerd is:

  • Er geldt geen vermogenstoets;
  • Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming;
  • De kostendelersnorm wordt niet toegepast.
  • De uitkering levensonderhoud hoeft u niet terug te betalen (tenzij misbruik). 
  • De lening voor bedrijfskapitaal dient u wel terug te betalen. De rente bedraagt 2%. Vanaf 2021 dient u af te lossen.

Het verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2 is dat voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Bij Tozo 1 is dat niet het geval. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Dus als het inkomen van u en uw partner samen opgeteld hoger is dan het sociaal minimum, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 2 uitkering levensonderhoud. Het sociaal minimum is voor partners samen € 1.500,00 per maand. Voor een alleenstaande is het sociaal minimum € 1.050,00.

De uitkering levensonderhoud Tozo 2 kan alleen worden toegekend over maximaal 4 maanden: juni, juli, augustus en september 2020. Heeft u al een Tozo 1 uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kunt u een verlenging aanvragen voor juli, augustus en september. Als uw Tozo 1 uitkering nog tot en met juli loopt is een Tozo 2 uitkering mogelijk voor de maanden augustus en september. Zoals gezegd geldt voor de Tozo 2 uitkering wel de partnerinkomenstoets.

Als u door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kunt u ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet.
Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1 en Tozo 2 gezamenlijk van € 10.157. Deze lening dient u terug te betalen. Als u surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of verkregen kunt u geen beroep doen op een lening. 

Heeft u de checklist van de Rijksoverheid over de Tozo al doorlopen? Als u voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u een aanvraag indienen voor de Tozo. 

Bekijk hier of u in aanmerking komt voor Tozo 

Aanvragen/verlengen:

  • Ontvangt u de Tozo 1 en wilt u ook Tozo 2 aanvragen? U wordt langs minder vragen geleid in het formulier, omdat wij al gegevens van u hebben vanuit uw Tozo 1 aanvraag.

Wilt u een beroep doen op de Tozo 2 of (aanvullend) bedrijfskrediet aanvragen? Klikt u dan op de blauwe button ‘Aanvragen verlenging Tozo’. 

Aanvragen verlenging Tozo 

Meer informatie over de Tozo vindt u op de website van de Rijksoverheid.