Hulp voor ondernemers

Het Coronavirus COVID-19 houdt Nederland en de rest van de wereld behoorlijk in zijn greep. Er zijn veel vragen over het virus en de gevolgen van de getroffen maatregelen, ook van werknemers, werkgevers en ondernemers. 

Crisisnummer

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een Coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via tel. 0800 21 17 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: Het is erg druk aan de telefoon.

Maatregelen Kabinet

Het kabinet heeft verschillende maatregelen genomen om de economische gevolgen van deze crisis zo beperkt mogelijk te houden. Ook als gemeente dragen we daaraan bij. 

In het kort gaat het om deze maatregelen:

  1. Tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers voor 3 maanden tot 90% van de loonsom (NOW), aan te vragen bij het UWV.
  2. Er is een Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). U kunt zelf kijken of u in aanmerking komt voor de Tozo. De gemeente voert dit uit. Het gaat om aanvullende inkomensondersteuning voor zelfstandigen tot het sociaal minimum voor 4 aaneengesloten maanden in de periode 1 juni tot en met 30 september 2020. Daarnaast kunt u een (aanvullende) aanvraag indienen voor een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157,00 tegen een rentepercentage van 2%. Vanaf 16 juni 2020 kunt u een aanvraag indienen voor Tozo 2 (levensonderhoud of een lening bedrijfskapitaal).  Heeft u vragen, dan kunt u die per mail stellen via corona-ondernemers@elburg.nl
  3. Versoepeling van uitstel van belastingbetaling voor 3 maanden en verlaging van de invorderingsrente naar vrijwel 0%, aan te vragen bij de Belastingdienst.
  4. Verruiming van de Garantie Ondernemersfinanciering waardoor ondernemers makkelijker en meer geld kunnen lenen bij banken.
  5. Rentekorting en uitstel van aflossingsverplichting op microkrediet via Qredits.
  6. Verruiming van borgstelling voor leningen voor land- en tuinbouwbedrijven.
  7. Compensatieregeling van € 4.000 voor ondernemers in getroffen sectoren, zoals horeca, culturele instellingen, evenementen- en reisbranche, aan te vragen via www.rvo.nl. Op 28 maart is de compensatieregeling verruimd voor ondernemers in getroffen sectoren zoals horeca, culturele instellingen, evenementen- en reisbranche, sportverenigingen en fitnessclubs, winkeliers in non-foodproducten, auto- en motorrijscholen, kappers, schoonheidsverzorging en pedicures, sauna's en solaria. Deze compensatie is aan te vragen op www.rvo.nl
  8. Verruiming van de BMKB-regeling waardoor financiers sneller geld kunnen lenen aan het MKB. 

Maatregelen Gemeente Elburg

Uitstel toeristen- en reclamebelasting en precarioheffing
De gemeente Elburg leeft met u mee en wil u ondersteunen. Om ondernemers te ontzien, schorten we per direct de heffing van toeristenbelasting en precarioheffing op tot na de zomer. De reclamebelasting is helaas al opgelegd op de aanslag gemeentelijke belastingen (i.v.m. eerdere aanlevering aan leverancier drukwerk). Voor de reclamebelasting kunt u uitstel van betaling aanvragen door het reactieformulier gemeentelijke belastingen in te dienen.

Uitstel aanvragen andere gemeentelijke belastingen
Voor de betaling van andere gemeentelijke belastingen kunnen ondernemers uitstel aanvragen door op www.elburg.nl een reactieformulier gemeentelijke belastingen in te dienen. Vermeldt u daarbij dat de betalingsproblemen worden veroorzaakt door de corona-crisis en van tijdelijke aard zijn.

Verdere informatie

U kunt op onderstaande websites terecht als u vragen heeft over een van de volgende onderwerpen:

Komt u er niet uit?

De gemeente heeft een aanspreekpunt voor zelfstandigen met financiële problemen, de heer J. Boonstra. U kunt hem benaderen via het mailadres corona-ondernemers@elburg.nl.
Hiernaast is de accountmanager bedrijven, mevrouw Middendorp, bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente Elburg voor alle (algemene) ondernemersvragen 0525 688 688.