Hulp voor ondernemers

Langzamerhand worden steeds meer COVID-19 (steun)maatregelen afgeschaft. Er kan steeds meer in onze samenleving, maar veel ondernemers hebben nog te maken met de nasleep van de coronapandemie. 

Bbz soepel

De coronasteun aan ondernemers is per 1 oktober gestopt. Dat geldt ook voor de Tozo en de TONK-regeling. Ondernemers die vanaf 1 oktober nog niet genoeg inkomsten hebben, kunnen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. De gemeente voert deze regeling uit.

De Bbz is een bestaande regeling, maar hij wordt van 1 oktober tot en met 31 december 2021 versoepeld. Deze tussenregeling noemen we Bbz Soepel (tussen Tozo en reguliere Bbz). Vanaf 1 januari 2022 geldt de normale Bbz weer.

Coronaloket KvK

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een Coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via tel. 0800 21 17 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). 

Het Coronavirus COVID-19 houdt Nederland en de rest van de wereld behoorlijk in zijn greep. Er zijn veel vragen over het virus en de gevolgen van de getroffen maatregelen, ook van werknemers, werkgevers en ondernemers. 

Crisisnummer

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een Coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via tel. 0800 21 17 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur).

Verdere informatie

U kunt op onderstaande websites terecht als u vragen heeft over een van de volgende onderwerpen:

Komt u er niet uit?

De gemeente heeft een aanspreekpunt voor zelfstandigen met financiële problemen, mevrouw R. van Wijk. Voor vragen over ondersteuning, bijstand of schuldhulpverlening kunt u haar  benaderen via het mailadres corona-ondernemers@elburg.nl.
Hiernaast is de accountmanager bedrijven, mevrouw M. de Mul, bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente Elburg voor alle (algemene) ondernemersvragen 0525 688 688.