Hulp voor ondernemers

Het Coronavirus COVID-19 houdt Nederland en de rest van de wereld behoorlijk in zijn greep. Er zijn veel vragen over het virus en de gevolgen van de getroffen maatregelen, ook van werknemers, werkgevers en ondernemers. 

Crisisnummer

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een Coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via tel. 0800 21 17 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: Het is erg druk aan de telefoon.

Maatregelen Kabinet

Het kabinet heeft verschillende maatregelen genomen om de economische gevolgen van deze crisis zo beperkt mogelijk te houden. Ook als gemeente dragen we daaraan bij. Op de website van de Kamer van Koophandel staat een overzicht van regelingen waar ondernemers een beroep op kunnen doen. In het kort gaat het onder andere om deze maatregelen:

In het kort gaat het om deze maatregelen:

  1. Tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers (NOW), aan te vragen bij het UWV.
  2. U kunt zelf kijken of u in aanmerking komt voor de Tozo. De gemeente voert dit uit. Het gaat om aanvullende inkomensondersteuning voor zelfstandigen tot het sociaal minimum voor 6 aaneengesloten maanden in de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. Daarnaast kunt u een (aanvullende) aanvraag indienen voor een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157,00 tegen een rentepercentage van 2%. Vanaf 8 oktober 2020 kunt u een aanvraag indienen voor Tozo 3 (levensonderhoud of een lening bedrijfskapitaal). Heeft u vragen, dan kunt u die per mail stellen via corona-ondernemers@elburg.nl
  3. Verruiming van de Garantie Ondernemersfinanciering waardoor ondernemers makkelijker en meer geld kunnen lenen bij banken.
  4. Rentekorting en uitstel van aflossingsverplichting op microkrediet via Qredits. Meer informatie staat op www.Qredits.nl
  5. Verruiming van borgstelling voor leningen voor land- en tuinbouwbedrijven.
  6. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL), aan te vragen op www.rvo.nl.
  7. Baangerelateerde investeringskorting (BIK), meer informatie op www.rvo.nl en www.belastingdienst.nl

  8. Verrruiming van de BMKB-regeling waardoor financiers sneller geld kunnen lenen aan het MKB.
  9. Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKC) waardoor financiers makkelijker klein krediet kunnen verstrekken aan ondernemers.

  10. Scholing en ontwikkeling voor behoud van werk, Nederland leert door. Meer informatie staat op www.hoewerktnederland.nl

Maatregelen Gemeente Elburg

De gemeente Elburg leeft met u mee en wil u ondersteunen. Om ondernemers te ontzien, wordt er over 2020 geen precarioheffing opgelegd. Voor de toeristenbelasting wordt begin 2021 een aangifteformulier toeristenbelasting verstuurd, waarop u kunt aangeven hoeveel overnachtingen u heeft gehad in 2020. Op basis daarvan wordt de definitieve aanslag opgelegd, er wordt in 2020 geen voorlopige aanslag toeristenbelasting opgelegd.
De reclamebelasting was helaas al opgelegd op de aanslag gemeentelijke belastingen (i.v.m. eerdere aanlevering aan leverancier drukwerk). Over 2021 wordt daarom geen reclamebelasting opgelegd. Voor de reclamebelasting 2020 kunt u uitstel van betaling of een betalingsregeling aanvragen door het reactieformulier gemeentelijke belastingen in te dienen.

Uitstel aanvragen andere gemeentelijke belastingen
Voor de betaling van andere gemeentelijke belastingen kunnen ondernemers een betalingsregeling of uitstel aanvragen door op www.elburg.nl een reactieformulier gemeentelijke belastingen in te dienen. Vermeldt u daarbij dat de betalingsproblemen worden veroorzaakt door de corona-crisis en van tijdelijke aard zijn.

Verdere informatie

U kunt op onderstaande websites terecht als u vragen heeft over een van de volgende onderwerpen:

Komt u er niet uit?

De gemeente heeft een aanspreekpunt voor zelfstandigen met financiële problemen, de heer J. Boonstra. U kunt hem benaderen via het mailadres corona-ondernemers@elburg.nl.
Hiernaast is de accountmanager bedrijven, mevrouw Middendorp, bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente Elburg voor alle (algemene) ondernemersvragen 0525 688 688.