Noodopvang kinderen

Noodopvang vanaf 8 juni

Vanaf 8 juni is noodopvang alleen nog beschikbaar in de avond, nacht en weekenden voor kinderen van wie ouders in de zorg werken. Hierbij geldt nog steeds 1 of 2 ouders die in de zorg werken. Hier gaat het om personeel van ziekenhuizen, verpleging, verzorging en thuiszorg en ambulancezorg en direct ondersteunende beroepen zoals schoonmaakpersoneel in zieken- en verpleeghuizen. Tevens geldt dit voor zorgpersoneel van defensie (militaire artsen en verpleegkundigen).

Wat als er op reguliere tijden toch extra opvang nodig is?
Mochten (andere) ouders toch behoefte hebben aan extra opvang, dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders.

Einddatum avond/weekend/nachtopvang
Op dit moment is besloten dat de avond/nacht en weekendopvang tenminste tot 1 juli wordt voortgezet voor kinderen van ouders die in de zorg werken. In de week van 22 juni wordt besloten of verlenging van de avond/nacht/weekendopvang daarna nog nodig is.

Gezondheid

Voor zieke kinderen geldt onverkort dat zij niet naar school of de opvang mogen, ook niet naar de avond/nacht/weekend noodopvang.
Heeft je kind klachten zoals hoesten, verkouden, keelpijn en/of koorts dan kunnen we je kind helaas niet opvangen. Voorop staat dat we met z’n allen gezond blijven.