Voorbereiding openstelling binnensport

Ter voorbereiding op de openstelling van de binnensport heeft Vereniging Sport en Gemeenten samen met NOC*NSF het Protocol verantwoord sporten aangepast.

In aanvulling op dit protocol is in samenewerking met enkele gemeenten en bedrijfspartners een handreiking opgesteld voor de meer technische aspecten van het verantwoord en veilig openstellen van de binnensportaccommodaties