Basisscholen en kinderopvang zijn klaar voor de (her)start

Op 11 mei gaan de basisscholen en kinderopvang in de gemeente Elburg weer (gedeeltelijk) open. De afgelopen weken is er in nauwe samenwerking tussen onderwijs, opvang en gemeente hard gewerkt om op een zo verantwoord en veilig mogelijke manier weer onderwijs en opvang te kunnen bieden. De Rijksoverheid stelt voorwaarden en richtlijnen aan de heropening, hiermee kunnen de samenwerkende partijen gelukkig goed uit de voeten. 

Basisscholen

De basisscholen hebben gezocht naar een manier van opstarten die het best bij hun leerlingen past. Daardoor zijn er verschillen in de lesroosters van de diverse scholen. Het uitgangspunt is, dat elk kind zich welkom voelt. Als scholen eerder dichtgaan dan normaal, dan zijn zij zelf verantwoordelijk voor de opvang tot de tijd dat de reguliere kinderopvang start.

Kinderopvang

De kinderen van de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zijn weer welkom op de dagen die ze normaal gesproken ook komen. 
De BSO is geopend volgens de reguliere openingstijden voor BSO en eventueel voorschoolse opvang (VSO). Op de dagen dat uw kind naar school gaat, kan uw kind naar de BSO, op de overige dagen niet. Uw kinderopvangorganisatie heeft u hierover inmiddels voorzien van informatie.

Noodopvang

Voor de kinderen van ouders in cruciale beroepen is noodopvang beschikbaar. Ouders van schoolgaande kinderen kunnen daarvoor bij de directeur van hun school terecht, alle overige ouders bij de gemeente. De noodopvang is ook buiten schooltijden geopend, dus ook op avonden en in weekenden.

Binnen de scholen en de opvang gelden veiligheidsmaatregelen die de school naar alle ouders/verzorgers gemaild heeft. U kunt ze ook terugvinden op de website van de gemeente Elburg.

Veiligheidsmaatregelen als de scholen/kinderopvang weer gaan beginnen (11 mei 2020)

Om weer op een verantwoorde en veilige manier te kunnen starten zijn er de nodige maatregelen genomen. Zo zijn er voldoende hygiëne-artikelen aangeschaft. Verder hanteren het onderwijs en de kinderopvang richtlijnen die alleen uitgevoerd kunnen worden met de hulp van alle ouders/verzorgers:

 • De anderhalve meter maatregel geldt niet voor kinderen onderling. De regel geldt wel tussen een volwassene en een kind. Probeer dus zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te houden. Dit geldt niet voor ouder(s)/kind(eren) uit hetzelfde gezin. 
 • Laat uw kind(eren) kleding dragen die ze zelfstandig aan- en uit kunnen trekken. 
 • Geef uw kind(eren) eten en drinken mee dat ze zelfstandig kunnen nuttigen (makkelijk te openen bekers, pakjes drinken, schoongemaakt fruit, e.d.). Kinderen mogen geen eten en drinken delen.
 • Kinderen mogen geen speelgoed mee van huis naar school nemen en vice versa.
 • Verjaardagen worden natuurlijk wel gevierd, maar er mogen helaas geen traktaties meegebracht worden. Zingen voor de jarige doen we natuurlijk wel!
 • Op de scholen kunnen geen hoofdluiscontroles gedaan worden. Wilt u daarom zelf de haren van de kinderen op hoofdluis controleren en eventueel behandelen? Om elk risico op een hoofdluisuitbraak te voorkomen, vragen we de lange haren in een staart te dragen en niet los. Dit geldt voor meisjes én jongens.
 • Ouders/verzorgers van basisschoolkinderen mogen niet in het schoolgebouw en op het schoolplein komen. De kinderen mogen tot aan het hek van het schoolplein gebracht en gehaald worden. De leerkrachten begeleiden de kinderen tot in de school. Wachtende ouders/verzorgers moeten een onderlinge afstand van 1,5 meter respecteren. De sterke voorkeur gaat uit naar ‘kiss & ride’. Ouders/verzorgers gaan zo snel mogelijk weer naar huis; geen praatje met elkaar maken op de parkeerplaats. Per kind mag één ouder/verzorger het kind naar school begeleiden.
 • De ouders/verzorgers van kinderen in de kinderopvang/peuterspeelzaal mogen hun kind wel tot in het gebouw brengen.
 • Kinderen mogen naar de opvang en school komen als er geen sprake is van symptomen van het coronavirus. Zelfs bij milde symptomen, zoals een verkoudheid of loopneus, moeten de kinderen thuisblijven tot ze minstens 24 uur klachtenvrij zijn. Als één of meerdere gezinsleden ziek is/zijn, blijven alle gezinsleden in huis totdat iedereen 24 uur vrij is van milde klachten (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, koorts of benauwdheid). 
 • Als uw kind één van bovenstaande klachten heeft, dan wordt overlegd met de leidinggevende. Een gevolg daarvan kan zijn dat de school u vraagt om uw kind z.s.m. op te halen om verdere besmetting te voorkomen.
 • Wanneer gesignaleerd wordt, dat een broertje of zusje afwezig is wegens ziekte, dan worden dezelfde stappen als hierboven beschreven gevolgd.