Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport

Door de Nederlandse regering zijn maatregelen ingesteld tegen de verspreiding van het Coronavirus.

Scholen en kinderopvang

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei hun deuren. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan. De scholen zijn op dit moment aan het kijken hoe zij de lessen willen vormgeven na de meivakantie. Noodopvang blijft doorlopen tijdens de meivakantie en er wordt nu gewerkt aan een plan voor opvang voor ouders in cruciale beroepen vanaf 11 mei.

 • Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De dag dat de leerlingen niet op school verblijven, wordt op een andere wijze ingevuld. Die invulling wordt bepaald door de school en de leraren.
 • De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.
 • Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open.
 • Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten.
 • Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.

Horeca

Afhalen en bezorgen mag, maar alle zitgelegenheden zijn gesloten tot en met 19 mei (in plaats van 28 april). Dit geldt ook voor de terrassen.

Verwachting per 1 juni
De verwachting per 1 juni is dat de terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden open gaan. Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters), mogen open, onder voorwaarden: een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 meter afstand. Bezoekers moeten reserveren. In een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert. Musea en monumenten mogen open als bezoekers kaartjes vooraf kopen, zodat er gestuurd kan worden op de 1,5 meter afstand.

Sportparken en recreatiecentra

Alle activiteiten in Sport- en Recreatiecentra gaan niet door. De sportparken en recreatiecentra zijn gesloten tot en met 19 mei (in plaats van 28 april). Voor de buitensport-verenigingen is er vanaf 29 april weer een en ander mogelijk. We zijn actief in overleg met alle sportverenigingen wat er in onze gemeente mogelijk is.

 • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Iedereen boven de 18 jaar kan buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar (dus geen contactsporten; lesgeven kan, maar geen wedstrijden en niet douchen na afloop).
 • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
 • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met 19 mei 2020.