Gratis kennismaken met alarmering

Het aantal mensen dat langer, zelfstandig thuis blijft wonen groeit rap. Als er iets met u gebeurt in uw woning, bijvoorbeeld een val, brand of noodsituatie, duurt het steeds langer voordat professionele hulp (bijv. 112) of thuiszorg langs kan komen. Daarom bieden we in samenwerking met Leefsamen de mogelijkheid kosteloos kennis te maken met alarmering voor zelfstandig thuiswonende 65+'ers in onze gemeente.

Bij deelname komt een monteur op afspraak de dienst uitleggen. Er worden in uw woning slimme sensoren geplaatst, zoals slimme rookmelders, deurcontacten en indien nodig een paniekknop. Gebeurt er iets? Bijvoorbeeld inbraak, een val, paniek of brand, dan worden uw buren / familie gealarmeerd, zodat ze kunnen komen helpen. Ook kan een professionele hulpverlener hulp komen bieden. Deelnemers ontvangen een kosteloos adviesrapport met tips en adviezen voor het verbeteren van de veiligheid in de woning.

Positieve reacties

Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, omdat al veel bewoners meedoen in Elburg. Het blijkt dat deelnemers zich veiliger voelen in hun woning en het ook meer rust geeft voor hun naasten. De sensoren worden niet ervaren als inbreuk op de privacy. Deelnemers voelen zich meer verbonden met hun naasten en andersom ook.

Deelnemers geven aan dat ze zich minder eenzaam voelen en beter slapen. “Ik ging elke nacht naar bed met angst. Nu voel ik me veilig en kan ik eindelijk met een gerust gevoel slapen”, aldus een van de deelnemers. De meeste mensen houden na de proefperiode de dienst dan ook in huis. Een 83-jarige deelneemster: “Toen ik viel drukte ik op de knop en kwam mijn buurman direct helpen. Anders had ik alleen in mijn woning gelegen zonder hulp”

Samenwerking

De gemeente Elburg werkt in dit project samen met Leefsamen, de Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland, woningcorporaties en lokale organisaties. De dienst Leefsamen won al verschillende prijzen in Nederland rondom projecten om ouderen langer, zelfstandig thuis te laten wonen.

Kosteloos deelnemen

Geïnteresseerden kunnen zich nu aanmelden. Zij ontvangen kosteloos de sensoren, de installatie, woonscan met adviesrapport en gedurende 6 maanden de alarmeringen. Na die periode kunnen mensen zelf beslissen om de dienstverlening voort te zetten.

Aanmelden?

Wacht niet te lang. Meld u aan op: www.leefsamen.nl/elburg of bel met 040 780 0641 voor telefonische aanmelding.