Gemeente Elburg blij met betere naleving van de alcoholregels

In een recente handhavingsactie heeft de gemeente Elburg een groot aantal alcoholverkooppunten, waaronder horeca, supermarkten en slijterijen, onderworpen aan controles op de naleving van de Alcoholwet. Deze controles werden uitgevoerd met behulp van een Mystery Shopper onder de 18 jaar, conform het protocol voor handhaving van de alcoholwet. Tijdens deze actie werd de jeugdige Mystery Shopper begeleid door een onherkenbare boa die de aankooppoging observeerde.

De handhavingsacties in april, mei en juni hadden als voornaamste doel om te controleren of alcoholverstrekkers zich aan de regels hielden met betrekking tot het vaststellen van de leeftijd van de kopers. In totaal werden 43 controles uitgevoerd, waarbij de resultaten achteraf schriftelijk met de bezochte bedrijven werden gedeeld, zowel positief als negatief.

Uit de controles bleek dat 18 keer alcohol werd verstrekt zonder dat de leeftijd van de koper werd vastgesteld. Dit betekent dat 41,8% van de gevallen niet aan de wettelijke eisen voldeed. Hoewel elke onjuiste verstrekking een punt van zorg is, is het goed om te zien dat dit percentage lager is dan bij eerdere controles. Dit duidt op verbetering in de naleving van de Alcoholwet. Bij de laatste controles in 2019 lag het percentage namelijk op 51,3% dat niet aan de eisen voldeed. Ook ligt het percentage van dit jaar lager dan het landelijk onderzoek van Bureau Objectief in 2022 bij dezelfde categorieën horeca met 52,8%.

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal benadrukt het belang van dergelijke acties om de verstrekking van alcohol aan jeugdigen tegen te gaan. "Als gemeente zijn we vastbesloten om de gezondheid en het welzijn van onze jongeren te beschermen. Door strikte handhaving van de Alcoholwet willen we voorkomen dat jongeren op te jonge leeftijd in aanraking komen met alcohol en de mogelijke negatieve gevolgen daarvan. We zijn er nog niet, maar ik ben zeer tevreden met de positieve ontwikkeling die de controles laten zien. Mijn complimenten voor alle bedrijven die de boel op dit gebied op orde hebben."

De gemeente zal blijven inzetten op dergelijke controles en voorlichtingscampagnes om bewustwording te vergroten bij alcoholverstrekkers en het publiek over de naleving van de Alcoholwet. Daarnaast zullen positieve bevindingen worden benadrukt en zullen bedrijven die de regels correct naleven worden aangemoedigd.