Geen woonbestemming Green Village Parcs Doornspijk

De mogelijke toekomstscenario’s voor het recreatiepark Green Village Parcs in Doornspijk zijn door het college van burgemeester en wethouders besproken. Het college wil vasthouden aan de eerder vastgestelde uitgangspunten, zoals die staan in het beleidsplan Vitale Vakantieparken en de Visiekaart Doornspijk. Daarmee komt het recreatiepark definitief niet in aanmerking voor een transformatie naar een permanente woonbestemming.

Volgens wethouder Bertus Jeensma is een transformatie geen goed idee. Hij vindt dat er grote nadelen kleven aan het wijzigen van de recreatiebestemming naar een woonbestemming: “Het omzetten van alle recreatiewoningen naar een woonbestemming past gewoon niet in de toekomstvisie voor Doornspijk. En de indeling van Green Village Parcs Doornspijk is nooit bedoeld als woonwijk. Zo voldoet het park niet aan de wettelijke eisen voor een dergelijke kleine wijk. Verder zou je de woningen door de verwachte prijsstijgingen juist onbereikbaar maken voor de huisvesting van kwetsbare groepen, zoals spoedzoekers.”

Green Village Parcs Doornspijk ligt aan de Zuiderzeestraatweg West, aan de zuidoostkant van Doornspijk en telt 21 recreatieplaatsen. De gemeente is sinds 2015 met de vereniging van eigenaren (VVE) van Green Village Parcs in gesprek. Toch is het niet gelukt om in overleg tot een plan voor de toekomst te komen.
Het besluit van het college van burgemeester en wethouders bevestigt de uitgangspunten en maakt duidelijk wat er niet kan. Tegelijkertijd heeft de gemeente oog voor de andere functie die het park op dit moment vervult: het bieden tijdelijke huisvesting aan spoedzoekers en andere (soms kwetsbare) mensen. Daarom is die vorm van huisvesting één van de scenario’s waar de gemeente in de toekomst voor open wil blijven staan. Dit geldt ook voor een toekomst als recreatiepark.

De gemeente heeft in een gesprek met de VVE een toelichting gegeven op het besluit. Daarbij is de VVE uitgenodigd om met een nieuwe toekomstvisie voor het park te komen.