Financiële regelingen Coronacrisis

Uitstel van betaling vaak mogelijk

Het Rijk heeft veel regelingen in het leven geroepen voor ondernemers, bedrijven en ZZP’ers, sportverenigingen, culturele instellingen etc. die getroffen zijn door de aanhoudende coronacrisis. Te denken valt aan de Tozo-regeling, het verstrekken van leningen etc. Op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen vindt u alle informatie.

Ook de gemeente heeft maatregelen getroffen. Zo wordt er geen reclamebelasting geheven bij ondernemers in de vesting, terwijl deze gelden door de gemeente wel beschikbaar worden gesteld voor promotie-activiteiten. Ondernemers buiten de vesting krijgen eveneens de gelegenheid promotie-activiteiten te organiseren, waarvan de kosten (na overleg over de hoogte) ten laste komen van de gemeente. Horeca-ondernemers hoeven geen precario te betalen voor het gebruik van terrassen. Marktkooplieden hoeven alleen te betalen voor de dagen dat ze daadwerkelijk op de warenmarkt aanwezig waren met een vaste of losse kraam. Ondernemers in de toerismebranchehoeven hoeven niet van tevoren op te geven hoeveel toerismebelasting ze verwachten te innen en zij hoeven ook geen voorschot daarop te betalen.

Maatschappelijke culturele instellingen en sportverenigingen

Bij maatschappelijke instellingen en sportverenigingen willen we maatwerk toepassen. Als criterium geldt dat het voortbestaan van de instelling of vereniging niet in gevaar mag komen. Wel zal de instelling/vereniging gemotiveerd moeten aangeven waarom financiële steun gerechtvaardigd is.

Inwoners

Bij het opleggen van de aanslagen afvalstoffenheffing wordt conform een eerder raadsbesluit een eenmalige korting gegeven van € 100,-. Bij het verzenden van aanslagen van gemeentelijke belastingen en facturen geven wij steeds de mogelijkheid tot het treffen van een betalingsregeling. Ook kijken we in individuele gevallen (dat geldt voor personen, niet voor zakelijke belastingen) waar kwijtschelding mogelijk is.

Meer informatie

Onder het kopje 'Informatie Coronavirus' vindt u een pagina met alle actuele informatie. U kunt natuurlijk ook bellen met de gemeente, 0525 688 688. Wij staan u graag te woord.