Experiment centraal tellen van de stemmen

Bij de verkiezingen van 20 maart doet de gemeente Elburg weer mee aan een experiment met het centraal tellen van de stemmen. Het tellen van de stemmen vindt dan plaats in twee rondes, eerst in de stembureaus en vervolgens op het gemeentehuis van Elburg. Op donderdag 21 maart vanaf 08.00 uur worden de stemmen geteld die zijn uitgebracht op individuele kandidaten. Deze telling is openbaar.

Waar kunt u stemmen?
Omdat u met een stempas overal binnen de gemeente mag stemmen kunt u een overzicht van alle stemlokalen in de gemeente Elburg bekijken.

Uitgelicht