Enthousiasme bij plan Zorgboerderij Westbroek

Zorgboerderij WestbroekMeestal neemt het college van burgemeester en wethouders bij een partiële herziening van een bestemmingsplan een iets neutralere positie in. Deze keer wil wethouder Lyda Sneevliet haar enthousiasme niet onder stoelen of banken steken: “Zorgboerderij Westbroek heeft samen met A.Vogel een mooi plan aangeleverd. Het college kon in het najaar van 2019 al instemmen met het principeverzoek voor deze ontwikkeling. Nu is het enthousiasme alleen maar gegroeid. Ik hoop dat de gemeenteraad dit plan met hetzelfde enthousiasme begroet.”

Sinds het principeverzoek is er veel gebeurd. Zo zijn de omwonenden betrokken bij de planvorming. Die reageerden positief over het voornemen een nieuw bezoekerscentrum te realiseren en de bestaande bebouwing te verbeteren. Sindsdien hebben A.Vogel en zorgverlener ’s Heeren Loo gewerkt aan het optimaliseren van het bouwplan. JOHANHOFMAN Architect heeft hiervoor een ontwerp aangeleverd dat eigentijds oogt en goed past op de locatie. Bezoekers krijgen het gevoel op een boerenerf te zijn.

Waar nu de kippenschuur staat, verrijst het nieuwe schuurachtige gebouw dat gaat functioneren als het nieuwe bezoekerscentrum. Verder ondergaat de konijnenschuur een verbouwing. Daar komt op de eerste verdieping ruimte voor twee studio’s, voor cliënten van ’s Heeren Loo. De bestaande woonboerderij ondergaat een restauratie en hiermee blijven de monumentale waarden op het terrein behouden.

Reageren

Het ontwerpbestemmingplan is klaar en ligt op korte termijn voor een periode van 6 weken ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl en bij de balie van het gemeentehuis. Na deze periode gaat het voorstel ter bespreking naar de gemeenteraad.