Duurzaamheid en monumenten

We krijgen bij de gemeente vaak vragen wat de mogelijkheden zijn voor het plaatsen van isolatieglas in een monumentaal pand. Monumenten moeten tenslotte ook energiezuinig gebruikt kunnen worden en hierover willen wij u graag informeren.

Glasisolatie, hoe gaan we hier mee om?

Wanneer u uw monumentale pand wilt voorzien van glasisolatie dan kunt u kiezen uit:

  • Isolatieglas;
  • Voorzetbeglazing aan de buitenzijde;
  • Achterzetbeglazing aan de binnenzijde.

Isolatieglas

Isolatieglas in historische vensters plaatsen heeft invloed op het historisch karakter van een monument. Er moet daarom altijd kritisch naar gekeken worden. Omdat isolatieglas vaak niet past in de bestaande ramen moet deze worden aangepast. Hiervoor zijn soms dikkere roeden nodig of moet zelfs het hele raam worden vervangen.

Dit kan leiden tot andere verhoudingen en een andere uitstraling die afbreuk doet aan de beeldwaarde van de gevel. Raamvervanging kan dus betekenen dat er historisch materiaal verloren gaat. Historische ramen en glas zijn vaak beeldbepalend voor een monument. De verandering mag dus geen afbreuk doen aan de monumentenwaarde. Er zijn echter aanvaardbare oplossingen.

Bestaand glas mag worden vervangen als het geen monumentwaarde heeft en als het nieuwe glas in de bestaande sponningen past. Vaak kunnen de sponningen aangepast worden. Glassoorten die voldoen aan de huidige isolatie-eisen zijn bijv. monumentenglas en restauratieglas. De beoordeling “of het kan, of niet kan”, vindt plaats binnen de omgevingsvergunningsprocedure.

Voor- en achterzetbeglazing

Voor het plaatsen van voor- of achterzetbeglazing is een vergunning nodig. Bij het indienen van een bouwaanvraag moet u specialistische detailtekeningen aanleveren. Hiervoor heeft u vaak de hulp nodig van een deskundige. Bij de beoordeling wordt gekeken naar de details in de bestaande situatie ten opzichte van de te wijzigen situatie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het wijzigen van uw monumentale pand of over het indienen van een omgevingsvergunning, neem dan contact op met de gemeente tel. 0525-688 688. Wij helpen u graag.