De Omgevingswet

Heeft u al gehoord dat er met ingang van 1 januari 2022 een nieuwe wet in werking treedt? De Omgevingswet vervangt 26 andere wetten die te maken hebben met onze fysieke leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan wetten die gaan over ruimte en milieu.

De gemeente Elburg is zich aan het voorbereiden op deze wet samen met andere organisaties om te zorgen dat vanaf januari 2022 onze dienstverlening voldoet aan de eisen volgens de Omgevingswet. U kunt ons daarmee helpen. Heeft u nieuwe plannen, bijvoorbeeld bouwplannen? Maak dan gebruik van ons nieuwe intakeformulier voor dit soort plannen.

Wilt u meer informatie over de Omgevingswet of wilt u het nieuwe formulier invullen omdat u een plan heeft om bijvoorbeeld te bouwen? Kijk dan op www.elburg.nl/De_Omgevingswet.