Overdekte tijdelijke fietsenstallingen bij de Vesting

Op 2 maart heeft er een startsessie plaatsgevonden met als thema 'Veilig wandelgebied in een gastvrije Vesting'. Met vertegenwoordigers vanuit diverse belangengroepen zoals de winkeliersvereniging, horeca, bewoners, museum en bedrijvenkring is er samen nagedacht over een veilig wandelgebied. Een van de ideeën was het inrichten van een fietsenstalling op 't Schootsveld en de Loswal met de mogelijkheid om gratis je elektrische fiets op te laden. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk fietsen te weren uit de binnenstad waardoor er meer ruimte overblijft in het wandelgebied. Binnenkort zijn de tenten ingericht als fietsenstalling en zullen er camera’s staan die de stallingen 24/7 bewaken. Tot september 2021 kan er gebruik gemaakt worden van deze tijdelijke stallingen.