Coronamaatregelen in Elburg voor het voorjaar en zomerseizoen

Nu het voorjaar aanbreekt en met Pasen traditioneel het toerismeseizoen begint, verwachten we veel mensen die een bezoek brengen aan de Vesting of gaan wandelen in de natuur. We hebben nog steeds te maken met de beperkingen van de Coronacrisis. We willen dat het zo veilig mogelijk blijft, ook als het drukker wordt. De gemeente neemt daarom in de komende periode weer een aantal maatregelen om op een goede manier invulling te geven aan de anderhalvemetersamenleving en de (verkeers)veiligheid.

Vesting

Omdat horecaondernemers dit jaar weer een extra ruim terras kunnen opstellen (tot 31 oktober), worden de drukke straten dit jaar weer een veilig wandelgebied. Aan de Beekstraat worden fietsparkeervakken gemaakt. Om bezoekers te ontvangen en te begeleiden zijn de city-hosts aanwezig als gastheer/gastdame.

Havenkade

Op de Havenkade worden verkeersremmende maatregelen aangebracht om de snelheid 24x7 te beperken. Ook wordt de Havenkade op de onderstaande aangewezen dagen van 12.00 uur tot 20.00 uur tijdelijk afgesloten. Aangewezen dagen zijn: nationale feestdagen, de weekenden met een feestdag, weekenden in het hoogseizoen, bouwvak regio noord en midden en het botterweekend. Op deze dagen wordt namelijk, gezien het feit dat veel Nederlanders weer in eigen land verblijven, meer drukte verwacht dan tijdens een regulier seizoen.

Kalender1


Afhankelijk van de weersomstandigheden, of onverwachte situaties, wordt maatwerk toegepast door de afsluiting op te heffen bij hele rustige dagen of juist een extra afsluiting in te plannen bij extreme drukte.

Doorrijpas

De afsluiting van de Havenkade kan ongemakkelijk zijn voor inwoners aan de Havenkade en in een deel van de Vesting. Ook enkele bedrijven aan de Havenkade en Kruismaten kunnen enige hinder ondervinden van de situatie. Voor deze doelgroepen is een doorrijpas beschikbaar. Met de doorrijpas is het mogelijk om ook op de afgesloten momenten de Havenkade te gebruiken met een motorvoertuig. Uiteraard blijven de bedrijven in het afgesloten deel bereikbaar voor laden en lossen.

Een doorrijpas kan gratis aangevraagd worden via www.elburg.nl/doorrijpas. Uw aanvraag wordt beoordeeld op basis van uw naam, adres, telefoonnummer, kenteken(s) en een (korte) toelichting.

Aanvraag doorrijpas