Controleteam bezoekt bedrijfspand

Vandaag heeft een team van toezichthouders van de gemeente, de Omgevingsdienst en Alliander, een controle uitgevoerd bij een bedrijfspand. Deze bezoeken versterken de leefbaarheid en veiligheid van onze gemeente en in het bijzonder op het bedrijventerrein. Bij het controlebezoek wordt onder meer gekeken of aan de bouw- en milieuregels en het bestemmingsplan wordt voldaan. De instanties werken samen zodat de controle zo efficiënt mogelijk verloopt en de mogelijke overlast voor de eigenaar en/of gebruiker(s) zoveel mogelijk beperkt blijft. Medewerkers van de politie begeleiden het controleteam.

De controle vond plaats bij een bedrijfsverzamelgebouw aan de Uiterwaardenstraat. Meerdere bedrijven zijn hier actief. In het verzamelgebouw zijn tien zaken (objecten) gecontroleerd. Bij acht objecten waren geen bijzonderheden. Bij twee objecten was verder onderzoek nodig. Bij één object zijn strijdigheden met het geldende bestemmingsplan geconstateerd. Tenslotte heeft de politie ter plaatse één persoon uit Elburg aangehouden.