Beeldvormende vergadering van 18 september 2023

Op 18 september 2023 vindt een tweede beeldvormende vergadering plaats over het Raadsvoorstel Gebiedsvisie beschermd stadsgezicht. Inspraak op dit onderwerp heeft al opengestaan tijdens de beeldvormende vergadering van 14 juni jl. Wilt u alsnog reageren op dit raadsvoorstel? Dan kunt u een mail of brief sturen aan de raad, ter attentie van de griffie (griffie@elburg.nl of Gemeenteraad, t.a.v. de griffie, Zuiderzeestraatweg Oost 19, 8081 LA Elburg).

Indien in de beeldvormende vergadering van 11 september niet alle geagendeerde onderwerpen zijn behandeld, wordt de agenda van 18 september aangevuld met die onderwerpen. De actuele agenda van de Beeldvormende vergaderingen kunt u inzien op www.elburg.bestuurlijkeinformatie.nl.

Hoe kan ik de vergadering bijwonen/zien?

U kunt de vergadering bijwonen in de Raadszaal. Daarnaast is de vergadering met stukken digitaal te zien en te volgen via https://elburg.bestuurlijke-informatie.nl. De Beeldvormende vergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in de Raadszaal.

Meer informatie

Heeft u vragen dan kunt u contact met de griffie opnemen via griffie@elburg.nl of telefonisch via 0525-688688.