Restauratie stadsmuur Noorderwalstraat

Het heeft even geduurd, maar alle voorbereidingen rondom het herstel van de stadsmuur aan de Noorderwalstraat zijn gereed. De vergunningen zijn verstrekt, de opdrachten verleend en de circa 10.000 nieuwe stenen zijn gebakken. In de week van 22 t/m 25 augustus starten de werkzaamheden rondom de restauratie van de stadsmuur. De werkzaamheden vinden op werkdagen plaats tussen 07.00 en 16.00 uur.

Tijdens de werkzaamheden blijft de Noorderwalstraat voor voetgangers en fietsers bereikbaar. Na restauratie van dit deel van de stadsmuur blijft de Noorderwalstraat autovrij om de belasting op de stadsmuur (keermuur) tot een minimum te beperken.

Voorafgaand aan de uitvoering, wordt het terrein geschikt gemaakt voor de werkzaamheden. Er wordt een bouwplaats ingericht en de werklocatie wordt wat ruimer afgezet met bouwhekken. Dit laatste gebeurt om de veiligheid van omwonenden, passanten en uitvoerenden te waarborgen. Deze werkzaamheden worden vanaf halverwege juli uitgevoerd en zijn eind deze maand gereed. De totale werkzaamheden zijn eind dit jaar afgerond.