Regionale Veteranendag op ASK goed bezocht

Op zaterdag 1 juli is de jaarlijkse regionale Veteranendag gehouden voor veteranen uit de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek (NEO). Met zo’n 160 aanmeldingen was de belangstelling groot. De drie gemeenten organiseren deze Veteranendag uit respect, waardering en erkenning voor hen die Nederland hebben gediend voor vrede en vrijheid. Dit jaar was de gemeente Oldebroek gastheer.

In de officiersmess ‘op de knobbel’ van de Legerplaats bij Oldebroek werden veteranen en partners hartelijk ontvangen. Deze regionale dag is een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Ook omdat niet alle veteranen de Nationale Veteranendag in Den Haag bij kunnen of willen wonen. De aanwezigen genoten van een heerlijke blauwe hap (Indische rijsttafel) en rondom de officiersmess was materieel van het Nederlands Artillerie Museum te bewonderen. De regionale Veteranendag werd muzikaal opgeluisterd door de van Limburg Stirum band uit Wezep.

Een geschenk van onschatbare waarde

 Veteranen zijn opgestaan voor vrede en vrijheid. Zij waren bereid zich op te offeren voor anderen. Voor ons en onze toekomst. Burgemeester Haseloop-Amsing sprak haar waardering uit voor de inzet van de veteranen en benadrukte het belang van de vrijheidsboodschap: “Wat mooi dat we hier vandaag samen zijn om onze vrijheid te koesteren, u als onze veteranen te eren, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.” De vrijheidsboodschap is, helaas, belangrijker dan ooit. Om de vrijheid van toekomstige generaties veilig te stellen. Zodat ook zij in vrijheid kunnen blijven denken, protesteren en schrijven. “Vrijheid is het waard om opofferingen voor te doen. Maar hoe vind je de moed om je leven te riskeren voor de vrijheid van anderen? U deed dat, toen. In Oekraïne doen ze het, nu. Op dit moment. Voor hun toekomst en die van ons. Een geschenk van onschatbare waarde. Een geschenk dat ook u door heeft gegeven. Dankuwel voor daarvoor!”

Regionale Veteranendag

Dit jaar was Oldebroek de gastgemeente. De veteranen werden van harte welkom geheten door burgemeester Tanja Haseloop-Amsing van de gemeente Oldebroek. Ook burgemeester Jan Nathan Rozendaal van de gemeente Elburg en burgemeester Céline Blom van de gemeente Nunspeet waren aanwezig. De regionale Veteranendag wordt bij toerbeurt georganiseerd door een NEO-gemeente in samenwerking met het Comité Oud Militairen en Veteranen. Met deze regionale Veteranendag uiten de drie gemeenten hun respect, waardering en erkenning voor alle veteranen.