Aanwijzen 2e parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen op het Jos Lussenburgplein te Elburg

De gemeente heeft voornemens om op het Jos Lussenburgplein aan de zijde van de Noorderwal een 2e parkeerplaats te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Deze parkeerplaats (naast de reeds bestaande parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen) wordt alleen opengesteld voor bewoners met een parkeerontheffing.

Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met de heer J.J. Ruster, telefoonnummer 0525-688688.

Uitgelicht