Aanwezigheid van wolven in onze gemeente

Ik wil mijn oprechte betrokkenheid tonen bij de recente gebeurtenissen rondom de aanwezigheid van wolven in onze gemeente. De berichten over de schade aan schapen en de impact hiervan op onze gemeenschap zijn hartverscheurend. Het is een pijnlijk gezicht om de gevolgen van deze aanvallen te zien.

Ik begrijp de onrust die deze situatie met zich meebrengt, vooral voor de betrokken schapenhouders en inwoners in het buitengebied tussen 't Harde en Doornspijk. Terwijl wolven doorgaans na enkele weken verder trekken, lijkt het erop dat deze wolf in onze gemeente blijft rondzwerven.

Het is belangrijk dat we ons realiseren dat de wolf een beschermde diersoort is. Hoewel het voorlopig verboden blijft om wolven af te schieten, begrijp ik de noodzaak om effectieve oplossingen te vinden voor dit probleem. We moeten ons aanpassen aan deze nieuwe realiteit, waarin wolven een deel van ons Veluwse landschap zijn gaan vormen.

Samen met de provincie Gelderland zijn we intensief in overleg om passende maatregelen te treffen ter bescherming van onze schapen op de lange termijn. Gelukkig worden er voor de korte termijn al wel middelen beschikbaar gesteld. Op korte termijn is het advies om de schapen binnen te houden of wolfwerende hekken te plaatsen. Die noodhekken zijn gratis bij de provincie Gelderland te verkrijgen. Ik adviseer iedereen om de informatie op de volgende website te raadplegen voor de laatste updates en richtlijnen: https://www.gelderland.nl/themas/natuur/natuur-beheren-en-ontwikkelen/dieren-beschermen-en-beheren/de-wolf.

Samen zullen we blijven streven naar een balans tussen het behoud van de natuur en de bescherming van onze gemeenschap. Laten we elkaar steunen in deze uitdagende tijd en blijven werken aan een veilige leefomgeving voor iedereen. Op korte termijn gaan we met onze agrariërs en de provincie/gedeputeerde in gesprek.

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal