Aanvragen subsidies 2022

Op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015 kunnen verenigingen en instellingen de jaarlijkse subsidie aanvragen voor het jaar 2022.

Hoe aanvragen?

U kunt de subsidie voor 1 september 2021 aanvragen. Het digitale aanvraagformulier vindt u op de website van de gemeente Elburg: www.elburg.nl/subsidie. Hier vindt u ook meer informatie of uw vereniging of instelling voor subsidie in aanmerking komt.

U dient bij het aanvragen in te loggen met E-herkenning of met uw (persoonlijke) DigiD. Wanneer u geen E-herkenning of DigiD heeft, dan kunt u een mail sturen naar els.den.hengst@elburg.nl. U ontvangt dan een aanvraagformulier via de e-mail of de post. Aanvragen die op of na 1 september 2021 worden ontvangen kunnen buiten behandeling worden gelaten!

Uitstel

Als de subsidieaanvraag niet voor 1 september 2021 kan worden ingediend, kunt u om uitstel vragen. Ook dit verzoek moet voor 1 september 2021 worden ingediend. Dit doet u door een e-mail te sturen naar gemeente@elburg.nl waarin u schrijft waarom u om uitstel vraagt en tot wanneer.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Els den Hengst, telefoon (0525) 688 688.