Aanvragen Tozo 3

Door alle maatregelen tegen het coronavirus staat het inkomen van veel ondernemers en zzp-ers onder druk. Is dat bij u ook het geval? Dan kunt u bij de gemeente Elburg een aanvraag indienen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Binnen deze (inmiddels 3e) Tozo regeling zijn er 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

  • De gemeente Elburg biedt voor maximaal 6 maanden een uitkering van maximaal € 1.512,00 netto.
  • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd van max. € 10.157.

Aanvraag Tozo 3