€ 100,- begin 2021 terug naar de burger

In juli is een bericht uitgegaan waarin het college de gemeenteraad voorstelde om € 100 aan de huishoudens terug te geven. Het idee was om dit de doen in de vorm van vier cadeaubonnen á € 25 per stuk, te besteden bij lokale ondernemers. De gemeenteraad heeft hierover gesproken op 28 september jl. en heeft een ander besluit genomen. Per amendement is vastgesteld dat alle huishoudens € 100 terugkrijgen, als korting op de gemeentebelasting. Aanvankelijk was het de bedoeling dit in 2022 in mindering te brengen op de nota, veel inwoners hebben laten merken dit bedrag liever eerder te ontvangen. Daarom wordt deze € 100 nu begin 2021 in mindering gebracht op de nota. Voor hen die een vrijstelling hebben voor de gemeentebelasting geldt dat zij dit bedrag uitgekeerd krijgen.

Voor meer informatie, zie het amendement bij de raadsvergadering van 28 september jl., onderwerp 8.2.