Voortgezet onderwijs

Een overzicht van de scholen in het voortgezet onderwijs.

Voortgezetonderwijs

Van Kinsbergen college

Paterijstraat 17, 8081 TA, Postbus 46
8080 AA Elburg, tel. (0525) 682205
vankinsbergen@ooz.nl
www.capellen.nl
Mavo, lwo, havo

Deltion college

Bezoekadres: Mozartlaan 15, 8031 AA
Postbus 565, 8000 AN Zwolle
tel. (038) 8503000, fax (038) 8503001
ssc@deltion.nl
www.deltion.nl
Mbo en volwasseneneducatie

Nuborgh College

Locatie Lambert Franckens

Lange Wijden 50, 8081 VV Elburg
tel. (0525) 688800
lambertfranckens@nuborgh.nl
Havo/vwo.

Locatie Oostenlicht

Kruidenlaan 1
8082 CA Elburg, tel. (0525) 688199
oostenlicht@nuborgh.nl
Vmbo

Locatie Veluvine

F.A. Molijnlaan 184
8071 AK Nunspeet, tel. (0341) 252569
veluvine@nuborgh.nl
Vmbo, havo/vwo

nuborgh@nuborgh.nl
www.nuborghcollege.nl