Leerlingenvervoer aanvragen

Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. In sommige gevallen kunt u als ouder of verzorger in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van het leerlingenvervoer. Dit geldt voor eigen vervoer, openbaar vervoer of aangepast vervoer, zoals een taxi.

Aanvraagformulier tegemoetkoming leerlingenvervoer     

Declaratieformulier leerlingenvervoer

Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Toelichting aanvraag tegemoetkoming leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer is bestemd voor:

 • leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs (V)so)
 • leerlingen in het speciaal basisonderwijs (SBO)
 • leerlingen met een beperking/handicap in het reguliere (voortgezet) onderwijs
 • leerlingen in het reguliere onderwijs met een bijzondere richting (op basis van religie/levensovertuiging)

Vergoeding

Leerlingenvervoer is een financiële vergoeding of aangepast vervoer (taxi- of busvervoer).

Deze kan bestaand uit:

 • een fietsvergoeding
 • vergoeding van de kosten van openbaar vervoer
 • vergoeding van de kosten van eigen vervoer
 • aangepast vervoer

Leeftijd en zelfstandigheid

Uitgangspunt is dat leerlingen van 9 jaar en ouder zelfstandig reizen. Voor leerlingen in het speciaal onderwijs wordt de situatie per kind beoordeeld. Er wordt ook gekeken naar de zelfredzaamheid van het kind waarbij eerst gekeken wordt naar een fietsvergoeding, vervolgens naar een vergoeding op basis van de kosten van het openbaar vervoer etc.

Indienen aanvraag vóór 1 juni

U kunt voor het komende schooljaar een aanvraag indienen. U wordt dringend verzocht om zo spoedig mogelijk deze aanvraag in te dienen (liefst in mei). De gemeente heeft acht weken de tijd om de aanvraag te beoordelen, te besluiten en te verwerken. Let op: de uiterste inleverdatum is 1 juni. Hoe eerder wij de aanvraag binnen hebben (liefst in mei), hoe eerder er besloten kan worden en hoe sneller u zekerheid heeft over een gegarandeerde plek in het vervoer voor het nieuwe schooljaar. Als u de aanvraag te laat indient, kan het zijn dat u zelf moet zorgen dat uw kind de eerste twee weken op school komt. U kunt het hele jaar door bekostiging van leerlingenvervoer aanvragen.

Hoe werkt het?

 • Een aanvraag voor bekostiging leerlingenvervoer kunt u digitaal indienen. Het aanvraagformulier vindt u onder ‘online aanvragen’. Om het formulier te kunnen invullen heeft u uw DigiD inlognaam en inlogcode nodig.
 • Vul het formulier volledig in, voorzien van alle benodigde bijlagen. De documenten dient u te uploaden. U kunt de documenten scannen of fotograferen met fototoestel of telefoon. We raden aan om dit alvast te doen voordat u inlogt met DigiD. U mag de bijlagen ook per post versturen. Vermeld dan duidelijk dat het om een aanvraag leerlingenvervoer gaat.
 • Dien de aanvraag in vóór 1 juni. Het Team Leerlingenvervoer beoordeelt uw aanvraag voor het begin van het schooljaar. Als u de aanvraag later indient, kan het zijn dat u zelf moet zorgen dat uw kind de eerste 3 weken op school komt.
 • Indien het tijdig indienen niet mogelijk is, neem dan contact op met het team Leerlingenvervoer via telefoonnummer: 06-44275650 of e-mail leerlingenvervoernoordveluwe@elburg.nl

Schriftelijk aanvragen

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u een mail sturen naar leerlingenvervoernoordveluwe@elburg.nl. Wij sturen u dan een formulier toe.

Hoe lang duurt het?

Is uw aanvraag compleet? Dan ontvangt u binnen acht weken een brief met de beslissing of uw kind recht heeft op een vergoeding of op aangepast vervoer. In deze brief, de beschikking, staat ook hoe u bezwaar kunt maken tegen de beslissing.

Aanvullende informatie

Het leerlingenvervoer wordt georganiseerd door ViaVé Reizen. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088-6557705 of via groepsvervoer@viave.nl.

Vragen en klachten

 • Op de website van www.viave.nl/leerlingenvervoer is een apart formulier voor ouders om een klacht in te dienen: Ook kunt u uw klacht schriftelijk indienen. Uw klacht stuurt u naar het Beheerbureau van ViaVé, Antwoordnummer 501, 3840 WB  Harderwijk. Zij zorgen ervoor dat uw klacht wordt afgehandeld. 
 • Alle vragen die betrekking hebben op het vervoer zélf kunnen gesteld worden bij ViaVé. U kunt hierbij denken aan vragen over de routes van het leerlingenvervoer, over de chauffeurs of over het tijdig ophalen en wegbrengen van uw kind. U kunt Viavé telefonisch benaderen via (088) 6557705  of via email groepsvervoer@viave.nl

Een wijziging doorgeven?

Een wijziging kunt u per e-mail doorgeven aan leerlingenvervoernoordveluwe@elburg.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over de status van aanvragen bekostiging leerlingenvervoer, afgegeven beschikkingen, vergoedingsmogelijkheden of algemene informatie over het beleid kunt u terecht bij het team leerlingenvervoer. Ook als u wijzigingen voor uw kind wilt doorgeven kunt u bij dit team terecht. Het team leerlingenvervoer is bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag tussen 8.30 en 13.00 uur op 06-44275650 of op het algemene telefoonnummer 0525-688 688.

Let op: In de vakantieperiode is het mogelijk dat we telefonisch minder goed bereikbaar zijn. Het verdient de voorkeur ons per e-mail te benaderen; leerlingenvervoernoordveluwe@elburg.nl.