Leerlingenvervoer aanvragen

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een beperking of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door middel van:

 • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
 • een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer
 • het zorgen voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi.

Voorwaarden

Conform de verordening leerlingenvervoer van de gemeente Elburg wordt beoordeeld of uw zoon/dochter in aanmerking kan komen voor een vorm van leerlingenvervoer.

De voorwaarden om leerlingenvervoer aan te vragen zijn onder andere:

 • de afstand tussen uw woning en de school;
 • de reistijd;
 • de mogelijkheden van het kind.

Kosten

Bij basisonderwijs en/of speciaal basisonderwijs kan een drempelbedrag worden berekend. Dit is afhankelijk van uw inkomen in het peiljaar.

Aanvraag

Gemeente Elburg
Domein Samen Leven / Leerlingenvervoer
Postbus 70
8080 AB Elburg
T. 06-44275650
E. leerlingenvervoernoordveluwe@elburg.nl

Termijn

De gemeente neemt binnen acht weken een besluit. Dit termijn kan éénmalig met vier weken worden verlengd.

Aanpak

Zo vraagt u leerlingenvervoer aan:

 • U vraagt leerlingenvervoer aan bij de gemeente.
 • U heeft nodig:
  • het burgerservicenummer van uw kind
  • uw bankrekeningnummer
  • uw loonstrook of IB60-formulier (inkomensverklaring)
  • het adres van de school
  • de reisduur met het openbaar vervoer
  • de afstand van de woning naar school.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.