Tarieven

Tarieven voor leerlingen t/m 18 en vanaf 65 jaar (2020-2021)

Logo Muziekschool De SpelerijHet lesgeld wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg. Het lesgeld moet rechtstreeks bij vooruitbetaling overgemaakt worden op het bankrekeningnummer van de docent. U kunt het lesgeld in maximaal 12 termijnen betalen, bij voorkeur met een automatische overschrijving. Voor genoemde leerlingen geldt een gesubsidieerd tarief voor een les van maximaal 30 minuten per week. Een leerling die een les van meer dan 30 minuten of een les bij een ander instrument wil nemen, moet voor de lesduur vanaf 30 minuten een hoger tarief betalen. Dit tarief stelt de docent zelf vast. Voor leerlingen van 21 jaar en ouder kan het mogelijk zijn dat er BTW over het lestarief betaald moet worden.

Algemene Muzikale Vorming

Kosten € 121,00 voor een heel jaar.

Individueel onderwijs

  • 20 min. per week: € 348,00 per jaar (12 termijnen van € 29,00)
  • 30 min. per week: € 486,00 per jaar (12 termijnen van € 40,50)
  • 40 min. per week: € 603,00 per jaar (12 termijnen van € 50,25)

Duoles 

(mits een andere leerling zich ook hiervoor aanmeldt) Niet mogelijk bij toetsinstrumenten. 

30 min. per week: € 264,00 per jaar (12 termijnen van € 22,00)

Examen:

  • € 27,00 A en B examen
  • € 32,50 C examen
  • € 40,00 D examen

Voor volwassenen zonder eigen inkomen

Voor leerlingen boven de 18 jaar die studeren of een uitkering op bijstandsniveau hebben, geldt het tarief voor leerlingen tot en met 18 jaar. Hiervan dient u bewijs te overleggen.

Voor volwassenen met een eigen inkomen

Volwassen leerlingen kunnen op particuliere basis les nemen bji een docent van de muziekschool. Deze tarieven worden niet door het college vastgesteld. Dit tarief stelt de docent zelf vast.

Lesgeldreductie

Als uit één gezin drie of meer kinderen instrumentaal les hebben aan de gemeentelijke muziekschool, geldt vanaf het derde kind 20% reductie van het lesgeld. De lesgeldreductie kunt u aanvragen bij gemeente Elburg.

Declaratiefonds

Voor wie het lesgeld financiële bezwaren oplevert is er het declaratiefonds van de gemeente Elburg. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente.