Volwassenen- en Kindpakket

De gemeente Elburg vindt het belangrijk dat inwoners met een laag inkomen meedoen aan activiteiten gericht op ontspanning, ontmoeting en sport. Om dit te stimuleren kunnen inwoners gebruik maken van het kind- en volwassenenpakket. U kunt de kosten van een activiteit of spullen die te maken hebben met deelname aan culturele, maatschappelijke en sportieve doeleinden terugvragen voor u of uw kind.

Om te zien of u in aanmerking komt voor deze en/of andere regelingen kunt u het onderstaande formulier invullen.

Hulp bij laag inkomen

Aanvraag Volwassenen- en Kindpakket

Hiervoor heeft u DigiD nodig. 

U kunt het formulier ook downloaden (pdf, 209kb).

Het volwassenenpakket is per kalenderjaar maximaal € 350,- per volwassene. Het kindpakket is per kalenderjaar maximaal € 500,- of € 250,- per kind. Dit hangt af van uw inkomen,
U kunt de kosten terugvragen bij de gemeente Elburg. U vult hiervoor het declaratieformulier in, met het bewijs van de gemaakte kosten (bijv. een bonnetje of bankafschrift). U kunt uw recht op een vergoeding van de kosten niet overdragen aan een gezinslid. Betaling vindt maandelijks plaats.

Twijfelt u of u de kosten voor sommige spullen of activiteiten terugkrijgt? Dan raden wij u aan om eerst contact op te nemen met het Sociaal Financieel Trefpunt.

Declaratie Volwassenen- en Kindpakket

Hiervoor heeft u DigiD nodig. 

U kunt het formulier ook downloaden (pdf, 213kb).

Waarvoor kunt u Volwassenen- en Kindpakket aanvragen?

 • lidmaatschap bij een muziek- of sportvereniging
 • de aanschaf van sportkleding
 • een abonnement bij de bibliotheek
 • een dagje weg naar een pretpark
 • de kosten van een internet-, tv- of telefoonabonnement (alleen volwassenenpakket)

Vanuit het Kindpakket o.a. ook

 • een jas, schoenen, gym- en schoolspullen
 • de kosten van het eigen verjaardagsfeestje

Het kindpakket is ook bedoeld voor de kosten van een computer of tablet voor het kind, maar hier gelden aanvullende voorwaarden voor. Neem voor aankoop altijd eerst contact op met de gemeente!

Voorwaarden

Om voor het kind- of volwassenenpakket in aanmerking te komen, dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar en ouder en bent inwoner van de gemeente Elburg. Bij kindpakket: uw kind is jonger dan 18 jaar en is inwoner van de gemeente Elburg.
  • U heeft een vermogen lager dan de vermogensgrens uit de Participatiewet.
 • U heeft géén aanspraak op studiefinanciering volgens de Wet Studiefinanciering 2000 of een tegemoetkoming volgens  de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.
 • U heeft minimaal 12 maanden aaneengesloten een laag inkomen gehad, maximaal 110% van de bijstandsnorm (volwassenenpakket).
 • U heeft een inkomen tot maximaal 130% van de bijstandsnorm (kindpakket).

Aanvraag

U kunt uw aanvraag digitaal opsturen via het aanvraagformulier Volwassenen- en Kindpakket. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Financieel Trefpunt.

Heeft u een toekenningsbeschikking ontvangen? Dan kunt u de kosten digitaal inleveren via het Declaratieformulier Volwassenen- en Kindpakket. Stuur ook de bewijsstukken mee!