Inwoner initiatieven

Marianne LuitingBij een inwoner initiatief heeft u een idee. Niet voor uzelf. Maar voor de hele buurt. Bijvoorbeeld een dierenweide, een speeltuin, een kunstwerk. Noem maar op.
Heeft u een idee, dan kunt u contact opnemen met:
Mevr. Marianne Luiting
T. (0525) 688 688
E. marianne.luiting@elburg.nl
Zij weet voor u de weg binnen het gemeentehuis. Samen bespreekt u wat de gemeente voor uw idee kan betekenen.

In 2020 heeft de gemeente een enquête uitgezet over inwoner initiatieven. 340 inwoners deden mee. Het resultaat?

  • 94% van de mensen wil duidelijke procedures en spelregels bij inwoner initiatieven.
  • 90% heeft behoefte aan een duidelijk loket of aanspreekpunt voor initiatiefnemers.
  • 85% krijgt graag hulp bij het vinden van geld in de samenleving (zoals subsidies, crowdfunding, sponsors).

Overheidsparticipatie en burgerinitiatieven

 

Onze inwoners zijn actief. Er zijn een aantal inwonerinitiatieven. We benoemen deze kort:

Nieuwe Oeververbinding Elburg en ontsluiting Kruismaten

Een groep inwoners heeft een groep opgericht om te strijden voor een oeververbinding tussen Elburg en het nieuwe land. Dit draagt ook bij aan een betere ontsluiting van bedrijventerrein Kruismaten. Directe aanleiding vormde de vele werkzaamheden aan de Elburgerbrug. Het initiatief is begonnen op facebook. De gemeenteraad heeft de groep € 15.000,- euro subsidie gegeven. Meer weten? Mail naar aquaductelburg@gmail.com.

In ontwikkeling ‘kinderboerderij 2.0’

KinderboerderijMomenteel wordt de mogelijkheid onderzocht en geconcretiseerd voor het opzetten van ‘Ontmoetingsboerderij’. De naam is vooralsnog een werktitel, maar de komende tijd moet gaan uitwijzen of dit plan kans van slagen heeft met een aantal te maken afwegingen.
Het initiatief is ruim 1,5 jaar geleden geopperd en besproken door een aantal inwoners. Inmiddels zijn er wat hindernissen genomen en is de werkgroep wat van samenstelling veranderd. Voor nu zijn er vijf inwoners die in deze fase meedenken en doen, ondersteunt door gemeente, provincie en stichting WIEL.
Het idee is dat het een soort ‘kinderboerderij 2.0’ moet zijn, waar het gezellig en educatief is om voor verschillende doelgroepen te komen en deel te nemen aan activiteiten. Speelplekken moeten voor vertier zorgen, aanwezigen kunnen contact leggen met dier en natuur en er is aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit. Dit project is bedoeld om van grote maatschappelijke waarde te zijn, naast het bieden van een fijne plek voor vrijwilligers en bezoekers brengt het ons dichter bij dier en natuur. Er wordt ingezet om een zo groot mogelijke betrokkenheid te hebben onder inwoners.
Voor meer informatie kan er voor nu contact opgenomen worden met Stichting WIEL – marja.van.engelen@wiel.nl – 0525-681212.

Groene daken project ‘t Harde

Groene dakenEen inwoner van ’t Harde wilde een groen dak op zijn schuur. Goed voor het milieu, goed voor de waterberging, goed voor de atmosfeer. De planten op het platte dak nemen regenwater op, verdampen water, nemen stikstof op en leveren zuurstof. En het isoleert. Veel groen in de wijk leidt tot minder waterafvoer via het riool.
Deze inwoner heeft een groot deel van de buurt enthousiast gemaakt. Inmiddels hebben 20 huizen een groen dak. Door er met 20 huishoudens één project van te maken, kregen ze subsidie. Minstens zo belangrijk is de saamhorigheid. De hele buurt hielp mee met de aanleg. De jonge gezinnen hielpen de ouderen.

Extra berging voor regenwater

Het volgende project is ook al uitgevoerd. Een bergbassin voor regenwater onder het parkeerterrein. Zo lozen de daken het regenwater in de grond. En niet op het riool. Dat leidt bij hele zware buien tot minder overlast.

Meer weten?

Neem contact op met Marianne Luiting van de gemeente Elburg per e-mail: marianne.luiting@elburg.nl of bel naar (0525) 688 688.