Grafonderhoud uitbesteden aan gemeente

De gemeente zorgt voor het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats. Zo blijven de paden netjes en toegankelijk. De graven en de grafstenen moet u zelf onderhouden. De gemeente kan dit ook voor u doen. U betaalt dan wel een jaarlijkse vergoeding aan de gemeente.

Kosten

Voor het door de gemeente laten onderhouden van een gedenkteken gelden de volgende tarieven (per gedenkteken):

  • voor een periode van 10 jaar € 1.423,75
  • voor een periode van 20 jaar € 2.847,30
  • voor een periode van 30 jaar € 4.271,15

(tarieven 2021)

Aanvraag

U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente.