Grafonderhoud uitbesteden aan gemeente

De gemeente zorgt voor het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats. Zo blijven de paden netjes en toegankelijk. De graven en de grafstenen moet u zelf onderhouden. De gemeente kan dit ook voor u doen.

Kosten

Voor het door de gemeente laten onderhouden van een gedenkteken gelden de volgende tarieven (per gedenkteken):

  • voor een periode van 10 jaar € 1.452,20
  • voor een periode van 20 jaar € 2.904,25
  • voor een periode van 30 jaar € 4.356,55

(tarieven 2023)

Aanvraag

U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente.