Achternaam voor uw kind kiezen

Ouders kunnen samen kiezen welke achternaam hun eerste kind krijgt. U geeft de gekozen achternaam door aan de gemeente. Hiervoor maakt u een afspraak.

U kunt kiezen of uw eerste kind de achternaam van de moeder, vader of meemoeder krijgt. Elk volgend kind uit dezelfde relatie krijgt dezelfde achternaam als het eerste kind.

Geeft u uw keuze niet door? Dan krijgt uw kind automatisch een achternaam. Het hangt van uw gezinssituatie af welke achternaam uw kind automatisch krijgt.

Maak uw afspraak

Voorwaarden

  • U laat de keuze uiterlijk bij de geboorteaangifte weten.
  • Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kunt u de achternaam van uw kinderen nog 1 keer veranderen in die van de andere ouder. Dit kan als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Is het kind 16 jaar of ouder? Dan moet het kind zelf ook instemmen met de naamsverandering.

Aanpak

Uw kind krijgt automatisch een achternaam. Als u het met deze achternaam eens bent, hoeft u niets door te geven. Wilt u een andere achternaam voor uw kind?

Zo kiest u een andere achternaam voor uw eerste kind:

  • U komt samen met uw partner persoonlijk langs bij de gemeente.
  • U neemt allebei een geldig identiteitsbewijs mee.
  • U kiest de achternaam uiterlijk bij de geboorteaangifte.

Tips

Kijk voor meer informatie over achternamen op Rijksoverheid.nl.