WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

Eigenaren van een woning, pand of perceel krijgen een WOZ-beschikking toegestuurd. In deze beschikking staat de waarde van uw pand of uw stuk grond. WOZ staat voor waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde wordt gebruikt om de waterschapsbelasting, onroerendezaakbelasting en het eigenwoningforfait te berekenen.

Ook huurders krijgen een WOZ-beschikking. De hoogte van de WOZ-waarde heeft namelijk invloed op de hoogte van de huurprijs.

De waarde van uw huis of stuk grond kan veranderen. Bijvoorbeeld door een verbouwing of door afbraak. Wilt u weten hoe de WOZ-waardering is vastgesteld? Vraag dan een taxatieverslag aan.

Wanneer er veranderingen aan de woning plaatsvinden hebben deze pas gevolgen voor de volgende waardering. U kunt een WOZ-waarde opvragen via deze link: http://www.info-elburg.nl/form.html 

Voorwaarden

De WOZ-waarde geldt voor 1 belastingjaar.

Kosten

Het aanvragen van een taxatieverslag is gratis.

Wetten

Gemeentewet

Wet waardering onroerende zaken

Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering

Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering

Aanvraag

De WOZ-beschikking van uw pand of stuk grond vraagt u op bij de gemeente.

Het taxatieverslag vraagt u ook op bij de gemeente.

Vraag uw WOZ-waarde op via deze link: http://www.info-elburg.nl/form.html

Aanpak

Met een taxatieverslag kunt u zien hoe de gemeente aan de WOZ-waarde van uw pand komt. U kunt het taxatieverslag alleen opvragen als u de eigenaar of gebruiker bent.

In een taxatieverslag staat onder andere:

 • de WOZ-waarde van uw huis of bedrijfspand
 • de kadastrale gegevens
 • informatie die belangrijk is voor de waarde, zoals:
  • het soort huis of bedrijf
  • bijgebouwen
  • bouwjaar
  • grootte van de kavel en het object
  • de staat van het onderhoud
 • informatie over vergelijkbare panden (bij woningen staan verkoopprijzen en WOZ-waarden van vergelijkbare woningen, bij gebouwen als kantoren, kerken en scholen staat onder andere de huurwaarde vermeld)

Bezwaar & beroep

Als u het niet eens bent met de waardebepaling van uw woning, pand of perceel (WOZ-waarde), kunt u bezwaar maken. Dat moet dan wel binnen 6 weken na de datum van de beschikking.

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons