Overzicht toegankelijkheidsverklaringen

Overzicht met websites en apps waarvoor de gemeente Elburg verantwoordelijk is. Voor sommige websites geldt een gedeelde verantwoordelijkheid met andere organisaties. Dit overzicht is gebaseerd op het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Websites en apps

Websites Gemeente Elburg Omschrijving Toegankelijkheidsverklaring
Elburg.nl Hoofdwebsite Gemeente Elburg www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/2871
elburg.mijnafspraakmaken.nl Afspraken module  
mijnafvalwijzer.nl Afvalkalender  
channel.royalcast.com/elburg/ Agenda en online vergaderingen van de gemeenteraad  
elburg.bestuurlijkeinformatie.nl/ Raadsinformatiesysteem  
Iburgerzaken van leverancier Pink Roccade Producten Burgerzaken aanvragen  
App ibabs Bestuurlijke informatie   
dekopsewaard.nl/ Projectwebsite bouw 5 woningen  
elburgwijzer.nl Sociale kaart  
Horstkamp-elburg.nl Projectwesite woningbouw  
werkenbijelburg.nl Vacaturesite gemeente Elburg  
Zonatlas.nl/elburg.nl Informatie over het plaatsen van zonnepanelen                          
gezondverzekerd.nl/gemeente/elburg

Aanbod passende zorg - Goedkope energie -  tegemoetkomingen

 
gemeentebanen.nl/overheden/gemeente-elburg Vacatures gemeente Elburg  

regionaalenergieloket.nl/elburg/
duurzaamheidsloketnoordveluwe

Energieloket  
www.talentenregio.nl Doorontwikkeling medewerkers, samenwerking tussen 26 gemeenten  
elburg.smartmap.nl/ Digitale gemeentegids   
Website Streekarchivariaat Streekarchivariaat Noord West Veluwe