Toegankelijkheid

Het toegankelijkheidslabel van www.elburg.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.


We besteden veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid op onze website. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken.

De gemeente Elburg wil dat iedereen alle informatie op onze websites goed kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid.
In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat overheidssites moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Onderzoeksresultaten

De website is geïnspecteerd door Stichting Accessibility. Hieronder vindt u de onderzoeksrapporten:

WCAG 2.1 niveau AA  17-06-2020 (pdf 819 kb)

WCAG 2.1 niveau AA  21-09-2020 (pdf 945 kb)


Toegankelijkheidsverklaring

De website www.elburg.nl voldoet nog niet aan alle eisen op het gebied van toegankelijkheid. In onze toegankelijkheidsverklaring op toegankelijkheidsverklaring.nl staat hoe we ervoor zorgen dat al onze digitale kanalen wel voldoen.

Niet in het onderzoek meegenomen
https://elburg.mijnafspraakmaken.nl/
- https://ris2.ibabs.eu/elburg
https://dekopsewaard.nl/
https://www.elburgwijzer.nl/
- app gemeente Elburg

Hoe werken wij aan toegankelijkheid?

We zorgen voor een continue verbetering in toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen en laten de gemeentelijke website jaarlijks toetsen door een onafhankelijke partij. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.


Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op.
•    Contactformulier
•    Bellen: 0525 – 688 688
•    Appen: 06 33 211 564 (Let op bellen en sms'en is niet mogelijk op dit nummer)