Toegankelijkheid

Bij de bouw van deze website is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 15-11-2017. Gemeente Elburg voldoet aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk.

Scope van de verklaring

De verklaring heeft betrekking op:

    Alle pagina's op http://www.elburg.nl/
    Het inlogprocess op https://digid.nl/inloggen

Niet de pagina's op:

    http://www.elburg.nl/bis