Ruimtelijkeplannen.nl

Vanaf 1 januari 2010 zijn alle overheden in Nederland verplicht om ruimtelijke plannen genoemd in artikel 1.2.1 Bro op zodanige wijze beschikbaar te stellen dat deze langs elektronische weg door een ieder kunnen worden verkregen. Hiervoor is een landelijk middel in het leven geroepen, namelijk de website Ruimtelijkeplannen.nl

Met de website Ruimtelijkeplannen.nl wil de overheid ruimtelijke plannen op transparante wijze bereikbaar maken voor burgers, bedrijven, overheden. De website zal in de toekomst de volledige en actuele situatie van iedere willekeurige locatie in Nederland weergeven, op een betrouwbare en duidelijke manier.

Dit betekent concreet dat burgers en professionals bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de overheid in samenhang kunnen raadplegen. Zij kunnen bijvoorbeeld eenvoudig een kaart opvragen van een locatie waarin ze geïnteresseerd zijn.