07-02-2022 Richting de nieuwe regels voor Doornspijk

Een eerste concept voor de nieuwe regels voor Doornspijk liggen bij de gemeente. Het zijn juridische regels over de mogelijkheden voor gebruiken, bouwen en aanleggen in de gebouwen en in/op de gronden in het dorp. Belangrijk daarbij is dat veel kleinere ontwikkelingen gemakkelijker te realiseren zijn, bijvoorbeeld de gebruiksverandering van een bedrijfje aan de Zuiderzeestraatweg.

Op dit moment beoordelen wij de regels inhoudelijk vanuit de afspraken die we daarover hebben gemaakt. Dit waren de afspraken die onder andere stonden in de nota van uitgangspunten, die vorig jaar tijdens de bewonersavond is voorgelegd aan het dorp. Die regels maken we na de beoordeling meer definitief.

Maar met deze regels zijn we nog niet klaar met Doornspijk. We moeten bijvoorbeeld ook nog regels maken over welstand, monumenten, archeologie, duurzaamheid, milieu en gezondheid. We werken dan ook hard verder om de regels af te ronden. Dat is een interessante, maar ook ingewikkelde klus.

Natuurlijk willen wij de regels voor Doornspijk zo volledig mogelijk af hebben voordat we ermee naar buiten gaan. De planning is om dat in de loop van dit jaar voor elkaar te hebben. Dan is het wachten op de Omgevingswet. Want pas nadat die inwerking is getreden mogen we de officiële procedure starten. Wij houden u hiervan op de hoogte!