Verkenning opties duurzame warmte voor de Vesting

Het verduurzamen van de gemeente Elburg doen we per gebied. In Oostendorp is al een start gemaakt. De Vesting is de tweede wijk die we oppakken.

Er is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijke opties om de Vesting duurzaam te verwarmen. Ook zijn de consequenties en gevolgen van die opties in beeld gebracht. Met inbreng van inwoners en belanghebbenden in een klankbordgroep en stakeholders is de verkenning uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in het Haalbaarheidsonderzoek duurzame warmte Elburg-Vesting (pdf, 3 Mb).

De presentaties die tijdens de bijeenkomsten van de klankbordgroep zijn gegeven, zijn hier te raadplegen: Presentatie klankbordgroep 4 oktober 2022 (pdf, 6 Mb) en Presentatie klankbordgroep 8 februari 2023 (pdf, 2 Mb).

Het college heeft op basis van het haalbaarheidsonderzoek een voorkeur uitgesproken voor groen gas en besloten deze optie verder te gaan verkennen. Wij verwachten in het najaar van 2023 meer duidelijkheid te kunnen geven. Daar betrekken wij uiteraard onze inwoners en belanghebbenden bij.