Verkenning opties duurzame warmte voor de Vesting

Het verduurzamen van de gemeente Elburg doen we per gebied. In Oostendorp is al een start gemaakt. De Vesting is de tweede wijk die we oppakken.

Momenteel wordt een verkenning uitgevoerd naar de mogelijke opties om de Vesting duurzaam te verwarmen. Ook worden daarbij de consequenties en gevolgen van die opties in beeld gebracht. Met inbreng van inwoners en belanghebbenden in een klankbordgroep en stakeholders wordt de verkenning uitgevoerd. Het is de bedoeling om de verkenning begin 2023 af te ronden.

De presentatie die tijdens de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep is gegeven is hier te raadplegen: Presentatie klankbordgroep 4 oktober 2022.