Herinrichting Vesting

De uitvoering van het project start in januari 2021. Er wordt naar gestreefd om het herstraten en de verbetering van de afwatering voor april 2021 af te ronden, zodat de Vesting vanaf Pasen weer goed bereikbaar en toegankelijk is. Op www.vangelder.com/projecten/vesting-elburg vindt u meer informatie over de werkzaamheden en de planning.

Het projectgebied is afgebakend tot de Jufferenstraat vanaf de Ledige Stede, de Vischpoortstraat en de Beekstraat. Voor het onderdeel ‘Verlichting’ worden ook markante gebouwen en locaties in andere delen van de Vesting meegenomen. Daarnaast omvat het project ook een aantal verkeersmaatregelen. Naar deze wensen moet eerst een haalbaarheidsonderzoek plaatsvinden. Verdere informatie staat in het projectplan

- Presentatie van 3 november 2020