Herinrichting Oostendorp

Het project Herinrichting Oostendorp bestaat uit groot onderhoud aan de rijbaan en trottoirs. Gelijktijdig wordt de wijk klimaatbestendig gemaakt.

Het gebied waar we de komende periode aan gaan werken bestaat uit de volgende straten:

  • Honingsveldweg
  • Kreengoedweg (tussen Paardenbloem en Klokbekerweg)
  • Terbekeweg (tussen Paardenbloem en Klokbekerweg)
  • Clakenweg (tussen Paardenbloem en Klokbekerweg)
  • Kruisweg

Op woensdag 19 februari is er een informatiebijeenkomst geweest voor de inwoners om wensen aan te geven en mee te denken in het ontwerp. De reacties worden geïnventariseerd en, waar mogelijk, verwerkt in het definitief ontwerp.

Meer informatie