Herinrichting Oostendorp

Het project Herinrichting Oostendorp bestaat uit groot onderhoud aan de rijbaan en trottoirs. Gelijktijdig wordt de wijk klimaatbestendig gemaakt.

Het gebied waar we de komende periode aan gaan werken bestaat uit de volgende straten:

  • Honingsveldweg
  • Kreengoedweg (tussen Paardenbloem en Klokbekerweg)
  • Terbekeweg (tussen Paardenbloem en Klokbekerweg)
  • Clakenweg (tussen Paardenbloem en Klokbekerweg)
  • Kruisweg

Op woensdag 19 februari was er een informatiebijeenkomst voor de inwoners om wensen aan te geven en mee te denken in het ontwerp. De reacties zijn geïnventariseerd en verwerkt in het definitief ontwerp. Op woensdag 24 maart was het startmoment. 

Meer informatie