Wat vinden onze bewoners?

We zijn op de fiets om de Vesting getrokken en hebben heel veel mensen gevraagd naar hun mening over de verschillende deelgebieden. Ook hebben we begin 2022 het Inwonerpanel geraadpleegd. Daar kwam het volgende uit (groen = behoud, rood = ontwikkeling en vernieuwing:

waardering bewonersDeelgebied 1 Omgeving Zwolscheweg

Deelgebied 2a De Mheen

waardering bewoners - deelgebied 2aDeelgebied 2b Omgeving Molenweg

waardering bewoners - deelgebied 2bDeelgebied 3 Haven e.o.

waardering bewoners - deelgebied 3