Hoe komt de visie tot stand?

Hoe komt de visie op het Beschermd stadsgezicht tot stand?

Eerst zijn we op pad gegaan; of beter gezegd op de fiets. Met grondeigenaren, omwonenden en vertegenwoordigers van bijvoorbeeld sportclubs hebben we de hele cirkel om de Vesting bekeken. Tijdens de fietstocht zijn we met al die mensen in gesprek gegaan. Zo kregen we al een aardig beeld van wat er leeft. H+N+S landschapsarchitecten en Buro Stiel hebben alle informatie uitgewerkt in een eerste schets. Die vindt u in de presentatie Gebiedsvisie Beschermd Stadsgezicht Elburg.

Stand van zaken januari 2023

In de afgelopen maanden zijn de laatste details in de visie verwerkt. Het document is nu klaar voor besluitvorming. Behalve de visie zit daar ook een officiële nota bij met binnengekomen reacties en hoe die verwerkt zijn. Daardoor is straks voor iedereen te lezen hoe de laatste versie tot stand gekomen is. Zodra het college van burgemeester en wethouders de documenten besproken heeft, gaat het complete pakket naar de gemeenteraad. Op dat moment zijn alle documenten openbaar en te vinden op www.elburg.nl. De bedoeling is dat de gemeenteraad de visie in maart vaststelt. We hebben dan een mooie, actuele structuurvisie voor het beschermd stadsgezicht van Elburg. 

Meer weten? Neem dan contact op met Marianne Luiting, de projectleider van de Visie op het Beschermd stadsgezicht. Dat kan via 0525 688 688 of gemeente@elburg.nl.

De Mheen