Duurzaam Oostendorp: samen aan de slag!

Het verduurzamen van de gemeente Elburg doen we per gebied en Oostendorp is één van de eerste gebieden waarin we dit samen met inwoners, ondernemers en organisaties oppakken. Dit doen we op meerdere manieren:

1. Met koplopers aan de slag in Oostendorp-Oost

Aan de oostelijke kant van Oostendorp (woningen gebouwd na 2000) staan woningen die goed tot zeer goed geïsoleerd zijn. Met de bewoners in dit deel van Oostendorp is onderzocht wat er nodig is om aardgasvrij te kunnen worden, zoals het overstappen op een warmtepomp (bij voorkeur in combinatie met zonnepanelen). Dit blijkt zowel technisch als financieel aantrekkelijk te zijn. Enkele bewoners maakten alvast deze overstap; zo zijn er nu voorbeeldwoningen in de wijk. Bewoners gaven wel aan hulp te kunnen gebruiken in het offertetraject en bij het contact met de installateurs. Als gemeente willen we hier graag een grote rol in spelen en eind 2023 een collectieve inkoopactie organiseren. Dat scheelt bewoners veel uitzoekwerk en zo maken we de overstap op aardgasvrij wonen een stuk makkelijker.

2. Besparen, isoleren en opwekken van energie

Voor heel Oostendorp geldt dat we u graag attenderen op de mogelijkheden om nu al zelf energie te besparen (bv. door uw woning verder te isoleren) en nu al energie op te wekken (bv. door zonnepanelen). Voor meer informatie over deze maatregelen en subsidiemogelijkheden hiervoor kunt u terecht bij het Duurzaamheidsloket Noord-Veluwe. Mocht er meer actuele informatie zijn, dan houden wij u op de hoogte, vaak via een bewonersavond.

3. Verzwaren elektriciteitsnet

Om het (toekomstig) gebruik van meer stroom aan te kunnen, moet het stroomnet in de gehele gemeente Elburg worden uitgebreid. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Liander voor het plaatsen van 100 extra elektriciteitshuisjes. Het is de verwachting dat de uitvoering hiervan in 2025 start. Voor die tijd vindt eerst overleg plaats met inwoners en worden de plannen voor de exacte plaatsing gemaakt. Daar starten we in 2023 al mee in Oostendorp, omdat we in dit gebied als eerste de ambitie hebben om ‘aardgasvrij’ te worden.