Duurzaam Oostendorp: samen aan de slag!

Het verduurzamen van de gemeente Elburg doen we per gebied en Oostendorp is één van de eerste gebieden waarin we dit samen met inwoners, ondernemers en organisaties gaan oppakken. Dit willen we op twee manieren doen:

1. Met koplopers aan de slag

Aan de oostelijke kant van Oostendorp (woningen gebouwd na 2000) staan woningen die goed tot zeer goed geïsoleerd zijn. Met de bewoners in dit deel van Oostendorp gaan we onderzoeken wat er nodig is om aardgasvrij te kunnen worden. Daarbij maken we een overzicht van de verschillende technische keuzemogelijkheden, de kosten van alle maatregelen, de beschikbare subsidies en andere financiële regelingen. Uiteraard stellen we de resultaten beschikbaar aan iedere inwoner in Oostendorp.

2. Besparen, isoleren en opwekken

Voor heel Oostendorp gaan we de komende twee jaar aan de slag met een campagne om u te informeren over de mogelijkheden om nu al energie besparen (bv. door uw woning verder te isoleren) en nu al energie op te wekken (bv. door zonnepanelen). Samen met Duurzaamheidsloket Noord-Veluwe zullen wij op verschillende manieren actief zijn in Oostendorp en het onderwerp onder de aandacht brengen.

De gemeente krijgt hierbij hulp van een klankbordgroep met bewoners. Deze groep denkt met de gemeente mee, deelt de stemming uit de wijk, geeft gevraagd en ongevraagd advies en biedt praktische hulp.