Denk ook met ons mee!

U weet als bewoner het beste hoe er in uw wijk of buurt omgegaan wordt met thema’s als klimaatverandering en energieverbruik. En daarom hebben wij ú nodig!
Binnen Oostendorp is al een klankbordgroep actief met inwoners die samen met de gemeente meedenken en meewerken aan het verduurzamen en van de eigen woon- en leefomgeving.

Als u ook lid wil worden van de klankbordgroep of een keer wil meekijken, dat kan! U kunt contact met ons opnemen via duurzaam@elburg.nl.