Duurzaam Oostendorp

De komende jaren wil de gemeente Elburg samen met bewoners, ondernemers en verschillende organisaties werken aan het verduurzamen van alle gebouwen in Oostendorp. Samen met u willen we onderzoeken wat dit voor ons betekent en kijken welke duurzaamheidsmaatregelen we nu al kunnen nemen. Door klimaatverandering gaat er namelijk veel veranderen in onze woon- en leefomgeving en de consequenties zijn groot. We krijgen te maken met warme temperaturen gedurende het hele jaar met merkbare gevolgen zoals extremere weersomstandigheden en veranderingen in de flora en fauna om ons heen.

Uitstoot van CO2

Om klimaatverandering te stoppen moeten we de uitstoot van het CO2 tegen gaan. CO2 is een gas dat in onze atmosfeer blijft hangen en ervoor zorgt dat de warmte van de zon niet meer kan ontsnappen. CO2 komt vrij bij verschillende processen, zoals bij het verwarmen van huizen door middel van aardgas. Door het gebruik van aardgas te verminderen daalt ook de CO2 uitstoot. En hoe minder gas we verbruiken, hoe minder we ervoor hoeven te betalen. Oftewel winst voor de aarde en uw portemonnee!

Duurzaam Oostendorp

Het verduurzamen van de gemeente Elburg doen we per gebied en Oostendorp is één van de eerste gebieden waarin we dit samen met inwoners, ondernemers en organisaties gaan oppakken. Dit willen we op twee manieren doen:

1. Met koplopers aan de slag

Aan de oostelijke kant van Oostendorp (woningen gebouwd na 2000) staan woningen die goed tot zeer goed geïsoleerd zijn. Met de bewoners in dit deel van Oostendorp gaan we onderzoeken wat er nodig is om aardgasvrij te kunnen worden. Daarbij maken we een overzicht van de verschillende technische keuzemogelijkheden, de kosten van alle maatregelen, de beschikbare subsidies en andere financiële regelingen. Uiteraard stellen we de resultaten beschikbaar aan iedere inwoner in Oostendorp.

2. Besparen, isoleren en opwekken

Voor heel Oostendorp gaan we de komende twee jaar aan de slag met een campagne om u te informeren over de mogelijkheden om nu al energie besparen (bv. door uw woning verder te isoleren) en nu al energie op te wekken (bv. door zonnepanelen). Samen met Veluwe Duurzaam zullen wij op verschillende manieren actief zijn in Oostendorp en het onderwerp onder de aandacht brengen.

Meer informatie

Neem contact op met Gerald Wagenaar, Procesregisseur Duurzame Wijken binnen de gemeente Elburg. Dit kan telefonisch: 0525-688688 of via email: gerald.wagenaar@elburg.nl.

Documenten