Duurzaam Oostendorp

De komende jaren werken we hard aan het verduurzamen van de gemeente Elburg. Door klimaatverandering gaat er veel veranderen in onze woon- en leefomgeving en de consequenties zijn groot. We krijgen te maken met warme temperaturen gedurende het hele jaar met merkbare gevolgen zoals extremere weersomstandigheden en veranderingen in de flora en fauna om ons heen. Om klimaatverandering te stoppen moeten we de uitstoot van CO2 tegen gaan.

Eén van de projecten die we zijn gestart, is Duurzaam Oostendorp. Samen met bewoners, ondernemers en verschillende organisaties werken we aan het verduurzamen van alle gebouwen in Oostendorp. Samen met u willen we kijken welke duurzaamheidsmaatregelen we kunnen nemen. Het uitgangspunt is om woningen en gebouwen ‘aardgasvrij’ te maken en over te stappen op groene energie. Zo daalt de CO2 uitstoot, wat beter is voor het milieu én uw portemonnee!