Wat vinden onze bewoners?

We zijn op de fiets om de Vesting getrokken en hebben heel veel mensen gevraagd naar hun mening over de verschillende deelgebieden. Ook hebben we begin 2022 het Inwonerpanel geraadpleegd. Daar kwam het volgende uit:

Waardering Bewoners

Deelgebied 1 Omgeving ZwolschewegDeelgebied 1 Omgeving Zwolscheweg
Moet beschermd worden: 52% mee eens/ 35% mee oneens
Mag gewijzigd worden: 48% mee eens/ 34% mee oneens

Deelgebied 2A De MheenDeelgebied 2A De Mheen
Moet beschermd worden: 77% mee eens/ 13% mee oneens
Mag gewijzigd worden: 24% mee eens/ 64% mee oneens

Deelgebied 2B Omgeving MolenwegDeelgebied 2B Omgeving Molenweg
Moet beschermd worden: 52% mee eens/ 30% mee oneens
Mag gewijzigd worden: 39% mee eens/ 41% mee oneens

Deelgebied 3 Haven e.o.Deelgebied 3 Haven e.o.
Moet beschermd worden: 59% mee eens/ 23% mee oneens
Mag gewijzigd worden: 44% mee eens/ 34% mee oneens

Waardering bewoners - Deelgebied 1 Omgeving Zwolscheweg

Behoud: stadsgezicht zo laten, geen wijzigingen in dit gebied.

Ontwikkeling en vernieuwing: (biologische) tuinbouw, meer sport, sportvelden, recreatieve doeleinden, sport, hotel nabij de Zuiderzeestraatweg, een leuke kinderboerderij zou enorm welkom zijn, sport uitbreiden, een moderne sportcampus, ruimte voor kleinschalige andere woonvormen, sport, natuur, bossen, boomgaard, vogel- en insectentuinen, tijdelijk woningbouw voor jonge mensen.

Waardering bewoners - Deelgebied 2A De Mheen

Behoud: alleen wiedegebied, helemaal niets, de kerkenpaden graag in ere houden, vooral open en wijds/weide laten, laten zoals het is, het is het enige vrije uitzicht, niets veranderen, het is prachtig zoals het is, geen enkele bebouwing.

Ontwikkeling en vernieuwing: tijdelijke parkeerplaats bij evenementen, betaalbare tiny houses, variatie in natuur zou het gebied nog meer aantrekkelijk maken.

Waardering bewoners - Deelgebied 2B Omgeving Molenweg

Behoud: behoud wat nooit meer te herstellen zou zijn, wees er zuinig op het is uniek, niets afblijven, weidelandschap, agrarische activiteiten zonder bijbehorende gebouwen.

Ontwikkeling en vernieuwing: leg hier de sportvelden neer, beperkte woningbouw op v.m. boerenerf, wandelgebied, natuurpad, wetlands, vlonderpaden, parkeren bij grote festiviteiten, winkels maatschappelijke voorzieningen etc.

Waardering bewoners - Deelgebied 3 Haven e.o.

Behoud: kijk eens vanaf de wal naar het Veluwemeer laag houden aanzicht, afblijven, de oudste weg van Elburg is Brede Gang deze in ere herstellen en opknappen, laten zoals het is, gebied is al te veel aangetast, niks doen en zeker niet bouwen.

Ontwikkeling en vernieuwing: aanleggen wandelpark, een mooi evenemententerrein van maken en uitbreiding parkeerplaatsen, de huidige ijsbaan kan veel efficienter benut worden, meer natuur en mogelijkheden tot wonen in betaalbaar segment.