Wat is een visie op het Beschermd stadsgezicht?

Titel: Gebiedsvisie beschermd stadsgezicht Elburg, eerste atelier 16 juni 2022Rondom de Vesting is het een drukte van belang. Dat zie je niet altijd, maar er speelt van alles. Waar kan ESC een extra veld aanleggen? Is er dan nog wel plek voor de markt? Op welke plek(ken) kunnen we de openbare ruimte mooier maken? Kunnen we rondom de Vesting huizen bouwen? En wat moet juist zo blijven zoals het nu is?

De visie op het Beschermd stadsgezicht brengt al die ontwikkelingen in kaart. Zo ontstaat een beeld van wat en waar mogelijk is. Het belangrijkste is dat we het Beschermd stadsgezicht zo mooi mogelijk maken én houden voor de toekomst.

Studiegebied